Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Nyhetsarkiv: Alle publiserte nyheter på Transaksjonsadvokater.no

SAF-T – Søke om utsettelse?

Det er systemleverandøren som må implementere SAF-T i regnskapssystemet. Vår erfaring er at næringslivet er litt forsinket i prosessen, og kanskje ikke rekker fristen 1.

Statsbudsjettet 2020

Vi gjennomgår følgende: Lite endringer i skattesatser mv. Skatteregler for underholdsbidrag foreslås opphevet Endringer for personer med utlandsforhold Maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig Forenklinger

Forslag til statsbudsjett for 2019

Ny skattesats på alminnelig inntekt for personer og bedrifter Skattesatsen reduseres fra 23% for 2018 til 22% for 2019. I tråd med enigheten i Stortinget

Har du konto i sveitsisk bank?

Gjennom OECDs CRS (Common Reporting Standard) vil informasjonsutveksling av skatteopplysninger mellom 100 land i verden fra og med i høst, etter planen, være et faktum.

Statsbudsjettet 2018

Personskatt: Skattesatsene i trinnskattenforeslås økt fra: –          0,93 % til 1,4 % i trinn 1 (169 000 til 237 900), –          2,41 % til 3,3

Endring av hjemmehørendebegrepet for selskap

Finansdepartementet beskriver kort forslaget slik: Forslaget innebærer endring av skatteloven § 2-2 første ledd slik at hjemmehørende-begrepet omfatter selskap mv. stiftet i Norge og selskap

Ny skatteforvaltningslov

Skatteforvaltningsloven gjelder fra 01.01.2017. Den nye loven innebærer at forvaltningsreglene for skatt og avgift samles i én lov og skal sørge for et mer helhetlig,

Forslag om endringer i stiftelsesloven

Stiftelsesutvalget foreslår bl.a. følgende i utredningen: En ny lov om stiftelser. I det nye lovforslaget ligger det forslag om betydelige forenklinger, blant annet i reglene

Forslag om endringer i aksjeloven

Les hele saken på regjeringen.no. Utredningen om endringer i aksjelovene blir nå sendt på høring. Planen er å fremme lovforslag for Stortinget i 2017. Aksjelovutvalget

Statsbudsjettet 2017 – Oppsummering

Her finner du statsbudsjettet for 2017. Skatt Alminnelig inntekt og selskapsskatten reduseres fra 25 % til 24 % Utbytte mv. til privatperson økes med en faktor

Statsbudsjettet 2017

Her finner du statsbudsjettet for 2017. Proposisjon vedr. skatter, avgifter og toll 2017 finner du her. 1. Unntak fra taushetsplikt for Norges Bank Regjeringen forslår at

Økt aksjeskatt fra 2016

Sentrale skatteendringer ble lagt frem i regjeringens forslag til skatteopplegg for 2016. Forslaget skal vedtas av Stortinget i disse dager. Endringene går blant annet ut

Sveits åpner bankboksene

Alle kontoer som har hatt status som «sovende» i mere enn 50 år, skal i løpet av desember publiseres med eierenes fulle navn, fødselsdato og

Budsjettavtalen for 2016

Avgifter og skatt Opprinnelig var denne satsen foreslått til 0,8 prosent. Innslagspunktet i trinn 1 økes med 1000 kroner til 159.000 kroner. Det innføres en

DN: Graver i norske USA-konti

Fra 2017 vil en rekke land blant annet også i Europa oversende informasjon om nordmenns kontoer i disse landene til norske skattemyndigheter. Common Reporting Standard

E24: Arbeiderpartiet får skatterefs

– Arbeiderpartiet sier rett ut at de ønsker et høyere skattenivå enn den sittende regjering, sier Høyres skattepolitisk talsmann, Svein Flåtten. Både Høyre og venstresidens

E24: Slik vil Ap endre skattene

Forslaget fra Ap kom kort tid etter at finansminister Siv Jensen og regjeringen la frem sitt forslag. Mens regjeringen foreslår å kutte selskapsskatten fra 27 til 22

Skattereform 2016 – 2018

Redusert formuesskatt Regjeringen varsler en reduksjon av formuesskatten i årene framover. Regjeringen vil komme tilbake med en vurdering av lettelsene og blant annet vurdere målrettete

Statsbudsjettet 2016

  Alminnelig inntekt og selskapsskatten reduseres fra 27 % til 25 % Utbytte mv. til privatperson økes med en faktor på 1,15, dvs. ett utbytte

Dansk boligskatt i Norge kan gi skattekutt

E24 refererer sjeføkonomene Hans Magnus Andreassen og Steinar Juel om boligskatt og hvilke reduksjon av inntektsskatten og / eller formuesskatten dette kunne medføre. Les artikkelen

Fremførbart underskudd

Vedr. fremførbart underskudd; kjøp av selskap eller fusjon med selskap med fremførbart underskudd kan gi betydelige skattebesparelser. Den forretningsmessige virkningen / egenverdien må imidlertid vurderes.

Fra informasjonsutveksling etter anmodning

Det nordisk samarbeidsprosjektet for fremforhandling av informasjonsutvekslingsavtaler med «skatteparadiser» er nå avsluttet. Gjennom samarbeidsprosjektet har Norge fremforhandlet avtaler om utveksling av opplysninger i skattesaker med

E24: Slik vil Siv kutte skatten

Onsdag morgen møtes alle regjeringens statsråder på Statsministerens kontor ved Akershus festning. I flere timer skal statsrådene kjempe en knallhard kamp for å knipe til

DN: Stadig flere melder fra om skjulte formuer

Stadig flere anmoder om skatteamnesti. Skattedirektoratet melder at 153 personer har kontaktet skattekontorene for å melde fra om skjulte formuer i utlandet. Dn.no skriver: «Skattedirektør

Skatteetaten: Forskning om skatteunndragelse

Skatteetaten får omfattende informasjon om nordmenns inntekter og formue i utlandet gjennom informasjonsutvekslingsavtaler med utenlandske myndigheter og finansinstitusjoner. På grunnlag av den informasjonen skatteetaten fikk

Gjemte penger i skatteparadis

Borgarting lagmannsrett skjerper straffen mot 72-årig mann for seks tilfeller av grov skatteunndragelse, to tilfeller av grove bedragerier, grovt kreditorsvik, overtredelse av merverdiavgiftene og bokføringsloven. Tiltalte er nå

Vanskeligere å holde midler skjult i utlandet

Innføringen av rentedirektivet innebærer at eksempelvis skattevesenet i Sverige, som EU-land, kan sikre seg opplysninger om bankkontoer/renteinntekter svenske statsborgere har i Luxembourg og andre EU-land.

Skatteparadiser vil samarbeide

e24 skriver at en rekke skatteparadiser som står under britisk overhøyhet, lover å samarbeide tettere med myndighetene i London for å bekjempe skattesvindel. Storbritannia kaller

Stoltenberg vil skjerpe skattereglene

e24 skriver at Jens Stoltenberg særlig tok opp spørsmålet om skattlegging av utenlandske selskaper og sosial dumping i arbeidslivet da han holdt sin 1.mai- tale

En enklere aksjelov

Justisdepartementet la i dag ut følgende (fra regjeringen.no): – Regjeringen vil gjøre det enklere for næringsdrivende og forenkler aksjeloven. Vi foreslår en aksjelov som er

Hollande til krig mot skatteparadisene

e24.no: Den franske presidenten François Hollande lover å utrydde verdens skatteparadis og krever mer åpenhet både fra politikere og banker i hjemlandet. Hollande lanserte sin

Luxembourg vil møte EU-krav om kontoinformasjon

e24.no: Luxembourg bekreftet onsdag at landet vil følge EUs regler for automatisk utveksling av bankkontoinformasjon. Kritikere mener landets finanssektor hittil har hatt store fordeler av

Selskapsskatten kan bli kuttet i Danmark

e24.no: Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt vil i neste uke legge fram et forslag om å kutte selskapsskatten fra 25 til 22 prosent, ifølge dansk TV

Folk delt i synet på formuesskatten

e24.no: Befolkningen er delt på midten i synet på formuesskatt, men skillelinjene blir tydeligere når man ser på den politiske tilhørigheten, viser en måling som

Slik vil Høyre kvele formuesskatten

e24.no skriver «Slik vil Høyre kvele formuesskatten» om Høyres forslag til endringer i formuesskatten: Høyre går nå til valg på å trappe ned formuesskatten ved å heve

Høyesterett opphever Nerdrum-dom

Odd Nerdrum har blitt dømt for grovt skattesvik i tingretten og lagmannsretten. Han anket imidlertid lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett med den begrunnelse at avgjørelsen ikke

Nerdrum-dommen opphevet

Odd Nerdrum ble i 2011 dømt til to års fengsel for grov skatteunndragelse av Oslo tingrett. Nerdrum anket saken til lagmannsretten, som skjerpet straffen til

Tror flere selskaper snart blir kjøpt opp

DnB-forvalter Thomas Alexander Vogt mener de store pengene kan tjenes på de små selskapene på Børsen. – Small cap-selskapene er 40 til 45 prosent billigere

Vant gigantpremie på nettlotto

Skattemyndighetene varsler at de vil intensivere jakten på pokerspillere og andre gamblere som vinner store gevinster på utenlandske nettspill. Nylig ble en mann fra Vestlandet som

Endring i skattelovforskriften § 11-20

Finansdepartementet sendte rett før jul ut på høring forslag om endring i skattelovforskriften § 11-20 vedr regler om skattefri omdanning av norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Fullt rentefradrag for bolig i EØS-land

Finansdepartementet ønsker nå å endre skatteloven slik at man oppnår samme rentefradrag ved investering i bolig eller fritidsbolig i  øvrige EØS-land som man gjør ved 

52 svartmalere avslørt av Skatt øst

Skatt Øst avslørte i en aksjon gjennomført for å avdekke svart arbeid blant personlig næringsdrivende underrapportering i hvert tredje virksomhet. Skatt Øst kontrollerte 148 saker

Ingen myte om nullskatteytere

Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, redegjorde i debattinnlegg av 31.november 2012 for hvorfor hun mener en fjerning av formuesskatten neppe vil føre til

Myten om nullskatteytere

Det blir ofte hevdet at fjerning av formuesskatten vil føre til at rike blir nullskatteytere. Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, redegjør i et

Informasjonsutvekslingsavtale med Panama

Norge undertegnet 12.11.2012 en informasjonsutvekslingsavtale med Panama. Norge har da undertegnet informasjonsutvekslingsavtaler med 39 land som OECD definerer som skatteparadiser. Panama er en gjenganger i

17,3 skjulte milliarder er kommet hjem

Norge har de siste årene inngått avtaler med nesten alle verdens skatteparadiser, og gjemmestedene for skjulte formuer blir stadig færre. Siden 2007 har 658 personer

David mot Goliat i skattesaker

Skatteunndragelse er svært alvorlig for et samfunn, og et problem det er viktig å bekjempe. Erna Solberg setter imidlertid i dag fokus også på viktigheten

Skattedirektøren flyttet ambassadesaken

9. november 2010 søkte 8 politiansatte skatteamnesti hos Skatteetaten, etter å ha arbeidet svart som agenter i en hemmelig overvåkningsenhet for den amerikanske ambassaden, noen

Skattefri omdanning fra NUF til AS

Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett for 2013, fremlagt 8. oktober 2012, foreslått at også NUF (norsk avdeling av utenlandsk foretak) skal kunne omdannes skattefritt

Sveriges regjering vil kutte selskapsskatten

Sveriges regjering la torsdag frem forslag om betydelige lettelser i selskapsbeskatningen i landet. Forslaget går ut på å sette ned selskapsskatten fra 26,3% til 22%

Skatte-presser Sveits

Norge inngikk i 2010 en avtale med Sveits som gir Norge rett til innsyn i alle transaksjoner og eiendeler fra norske statsborgere. Avtalen fikk virkning

Forenkling er enkelt

NHOs forenklingsforslag knyttet til aksjeloven og regnskapsloven får nå støtte av Revisorforeningen. Nå fremmer også de en rekke forslag om forenklinger i brev til justisministeren.

Skjulte 17 milliarder

Totalt 627 personer har hittil meldt seg til Skatt Øst med skjulte formuer. 368 personer har fått sin skattbare formue økt med ca 17 milliarder

Stor økning i nyregistrerte AS – færre NUF

I følge halvårsstatistikk fra Foretaksregisteret var det 76,5% flere nyregistreringer av aksjeselskap i løpet av første halvår enn i tilsvarende tidsrom i fjor. Antallet nye

Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS

Forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet vedrørende fusjon mellom UK Ltd og norsk AS avgitt 08.06.2012: Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS (skatteloven §11-1, jf. §§11-2 flg.) Et

Johnsen: Nå er det tid for action

– Nå er det tid for action, uttalte finansminister Sigbjørn Johnsen til forsamlingen som hadde møtt opp utenfor Finansdepartementet for å overrekke 38 582 underskrifter

Fisjon av deler av et NUF til et AS

Forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet vedrørende fisjon av deler av et NUF til et AS ble avgitt 14.2.2012: Fisjon av deler av et NUF til et AS

Fusjon av NUF og AS

Skattedirektoratet har avgitt bindende forhåndsuttalelse om fusjon av NUF og AS: Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. §§ 11-2 flg.

Antall aksjeselskaper skyter i været

Fra nyttår satte næringsminister Trond Giske ned kravet til aksjekapital fra 100.000 kroner til 30.000 kroner. Dette har ført til at det har blitt etablert

Vant over staten i skatteliste-sak

Dagfinn Berg (61) fra Lindås solgte dyreklinikken sin i 2009. Da han i oktober 2010 sjekket omtale av 2009-skatten, oppdaget han til sin store overraskelse

Aksjeselskap (AS) – aksjekapital på 30 000

Stortinget har i dag vedtatt lovendringer med følgende innhold; Kravet til aksjekapital blir redusert til 30 000 Finansinstitusjon (typisk bank) kan bekrefte innbetalt aksjekapital Stiftelsesomkostningene kan

Aksjeselskap – redusert krav til aksjekapital

Et norsk aksjeselskap (AS) har hittil krevd minimum 100 000 i aksjekapital. Aksjekapitalen kan bestå av for eksempel kontanter, driftsmidler (inventar, maskiner el. l.) eller varelager

Vi bistår klienter over hele landet.

portrett av John Aage Hvardal. Foto

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.