Nyhetsarkiv

Alle publiserte nyheter på Transaksjonsadvokater.no

SAF-T – Søke om utsettelse?

5. november 2019

Det er systemleverandøren som må implementere SAF-T i regnskapssystemet. Vår erfaring er at næringslivet er litt forsinket i prosessen, og kanskje ikke rekker fristen 1.

Statsbudsjettet 2020

7. oktober 2019

Vi gjennomgår følgende: Lite endringer i skattesatser mv. Skatteregler for underholdsbidrag foreslås opphevet Endringer for personer med utlandsforhold Maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig Forenklinger

Forslag til statsbudsjett for 2019

9. oktober 2018

Ny skattesats på alminnelig inntekt for personer og bedrifter Skattesatsen reduseres fra 23% for 2018 til 22% for 2019. I tråd med enigheten i Stortinget

Frivillig retting, 53 nye land vil gi opplysninger om inntekt og formue til Skatteetaten

24. september 2018

Dette skriver Skatteetaten i en pressemelding, 21.09.2018. På samme tidspunkt i fjor, gikk Skatteetaten ut med en lignende oppfordring, da 49 land hadde forpliktet seg

Har du konto i sveitsisk bank?

4. september 2018

Gjennom OECDs CRS (Common Reporting Standard) vil informasjonsutveksling av skatteopplysninger mellom 100 land i verden fra og med i høst, etter planen, være et faktum.

Skjulte formuer i utlandet, informasjonsutveksling Common Reporting Standard

1. mars 2018

Skattedirektør Hans Christian Holte uttaler: «En av årsakene til økningen er oppmerksomheten rundt Panama Papers og Paradise Papers. En annen side av det er at

Statsbudsjettet 2018

12. oktober 2017

Personskatt: Skattesatsene i trinnskattenforeslås økt fra: – 0,93 % til 1,4 % i trinn 1 (169 000 til 237 900), – 2,41 % til 3,3

Frivillig retting, nå haster det med å melde fra til skattemyndighetene

7. september 2017

I en pressemelding fra Skatteetaten publisert 7.9.2017 uttaler skattedirektør Hans Christian Holte: «Vi vil i første omgang få informasjon fra 50 land, inkludert Luxembourg, Storbritannia

Endring av hjemmehørendebegrepet for selskap

17. mars 2017

Finansdepartementet beskriver kort forslaget slik: Forslaget innebærer endring av skatteloven § 2-2 første ledd slik at hjemmehørende-begrepet omfatter selskap mv. stiftet i Norge og selskap

Til sammen 515 nordmenn opplyste om ubeskattet formue og inntekt i 2016

7. februar 2017

Skattedirektør Hans Christian Holte uttaler: «Stadig flere land vil også ha automatisk utveksling av bankopplysninger. Dermed er det større risiko for at skjulte beløp i

Skatteetaten kontrollerer over 200 nordmenn etter Panama Papers

6. februar 2017

Skattedirektør Hans Christian Holte uttaler: «Postboksselskapene som er lekket gjennom Panama Papers, er i utgangspunktet lovlige. Men det ser ut til at mange har valgt

Ikke gjennomført aksjekjøp – fradragsrett for transaksjonskostnader?

1. februar 2017

Under følger kommentaren som ble publisert på skatteteaten.no i sin helhet. Skattedirektoratets kommentar til Høyesteretts dom av 2. november 2016 – fradragsrett for transaksjonskostnader ved

Ny skatteforvaltningslov

25. januar 2017

Skatteforvaltningsloven gjelder fra 01.01.2017. Den nye loven innebærer at forvaltningsreglene for skatt og avgift samles i én lov og skal sørge for et mer helhetlig,

Tvangsmulkt ved forsinket innlevering av aksjonærregisteroppgaven

8. desember 2016

Tvangsmulkten utgjør to ganger rettsgebyret pr. dag, som pt. er kr 2 098. Gebyret løper frem til aksjonærregisteroppgaven er levert, men det kan maksimalt ilegges

Forslag om endringer i stiftelsesloven

26. oktober 2016

Stiftelsesutvalget foreslår bl.a. følgende i utredningen: En ny lov om stiftelser. I det nye lovforslaget ligger det forslag om betydelige forenklinger, blant annet i reglene

Forslag om endringer i aksjeloven

26. oktober 2016

Les hele saken på regjeringen.no. Utredningen om endringer i aksjelovene blir nå sendt på høring. Planen er å fremme lovforslag for Stortinget i 2017. Aksjelovutvalget

Statsbudsjettet 2017 – Oppsummering

6. oktober 2016

Her finner du statsbudsjettet for 2017. Skatt Alminnelig inntekt og selskapsskatten reduseres fra 25 % til 24 % Utbytte mv. til privatperson økes med en faktor

Statsbudsjettet 2017

6. oktober 2016

Her finner du statsbudsjettet for 2017. Proposisjon vedr. skatter, avgifter og toll 2017 finner du her. 1. Unntak fra taushetsplikt for Norges Bank Regjeringen forslår at

Panama Papers: Kommentar fra skattedirektør Hans Christian Holte

27. mai 2016

I et innlegg publisert i Aftenposten 24.mai kommer skattedirektør Hans Christian Holte med kommentarer om Panama Papers. Her uttaler han at det ikke er avdekking

Panama Papers: Antall personer som ønsker å gjøre opp for seg øker

27. mai 2016

Skattedirektør Hans Christian Holte uttaler til Aftenposten at flere og flere tar kontakt med Skatteetaten for å melde om skjulte verdier i skatteparadiser. Codex Advokat

Det er fortsatt mulighet til skatteamnesti/frivillig retting

7. april 2016

Videre sier han: – Men når saken er blitt kjent er det for sent. Det nytter ikke å komme med penger som har gått via

Muligheten for frivillig retting/skatteamnesti nærmer seg slutten

29. mars 2016

Fra 2018 vil sveitsiske banker automatisk rapportere opplysninger om nordmenns formue og inntekter i deres banker. Disse opplysningene vil tilflyte Skatteetaten. Det vises til direktør

Økning i antall personer som ber om skatteamnesti/frivillig retting

4. februar 2016

Det har vært en økning i antall personer som har bedt om skatteamnesti/frivillig retting i Skatt øst fra 187 i 2014 til 216 i 2015.

Økt aksjeskatt fra 2016

17. desember 2015

Sentrale skatteendringer ble lagt frem i regjeringens forslag til skatteopplegg for 2016. Forslaget skal vedtas av Stortinget i disse dager. Endringene går blant annet ut

Sveits åpner bankboksene

15. desember 2015

Alle kontoer som har hatt status som «sovende» i mere enn 50 år, skal i løpet av desember publiseres med eierenes fulle navn, fødselsdato og

Budsjettavtalen for 2016

25. november 2015

Avgifter og skatt Opprinnelig var denne satsen foreslått til 0,8 prosent. Innslagspunktet i trinn 1 økes med 1000 kroner til 159.000 kroner. Det innføres en

DN: Graver i norske USA-konti

23. november 2015

Fra 2017 vil en rekke land blant annet også i Europa oversende informasjon om nordmenns kontoer i disse landene til norske skattemyndigheter. Common Reporting Standard

Seier for private equity-selskap i skattesak mot staten

18. november 2015

E24 skriver bl.a. følgende i sin artikkel om saken: I private equity-bransjen er det liten tvil om at dette er en stor seier, og

Forslag til skatteendringer i statsbudsjettet for 2016

2. november 2015

Skattereformen ligger fast Det blir noe mindre skattelettelser for personer; •Justering i trinnskatten som følger: Nye satser i de fire trinnene: 0,9 prosent, 1,7 prosent,

E24: Arbeiderpartiet får skatterefs

22. oktober 2015

– Arbeiderpartiet sier rett ut at de ønsker et høyere skattenivå enn den sittende regjering, sier Høyres skattepolitisk talsmann, Svein Flåtten. Både Høyre og venstresidens

E24: Slik vil Ap endre skattene

15. oktober 2015

Forslaget fra Ap kom kort tid etter at finansminister Siv Jensen og regjeringen la frem sitt forslag. Mens regjeringen foreslår å kutte selskapsskatten fra 27 til 22

Skattereform 2016 – 2018

7. oktober 2015

Redusert formuesskatt Regjeringen varsler en reduksjon av formuesskatten i årene framover. Regjeringen vil komme tilbake med en vurdering av lettelsene og blant annet vurdere målrettete

Statsbudsjettet 2016

7. oktober 2015

Alminnelig inntekt og selskapsskatten reduseres fra 27 % til 25 % Utbytte mv. til privatperson økes med en faktor på 1,15, dvs. ett utbytte

E24 og Aftenposten: Ap ønsker at norske selskaper skal tvinges til å rapportere fra skatteparadiser

1. juni 2015

Stortingsrepresentant Truls Wickholm (Ap) tar til til orde for rapportering fra skatteparadiser. Målet er å synliggjøre pengeflyten inn og ut av skatteparadisene og å avsløre

E24: EU og Sveits med ny avtale for å stoppe skatteunndragelse

27. mai 2015

Onsdag 27.5.2015 undertegnet EU og Sveits en omfattende avtale. Av avtalen fremgår at EU og Sveits, fra og med 2018, skal utveksle informasjon om bankkontoene til deres

Dansk boligskatt i Norge kan gi skattekutt

31. mars 2015

E24 refererer sjeføkonomene Hans Magnus Andreassen og Steinar Juel om boligskatt og hvilke reduksjon av inntektsskatten og / eller formuesskatten dette kunne medføre. Les artikkelen

Finans Norge uttaler seg om boligskatt

31. mars 2015

E24 har en artikkel om boligskatt, der Finans Norge også gir uttrykk for at skatt på bolig må vurderes. Les artikkelen i sin helhet her.

Mange nordmenn anmodet om frivillig retting/skatteamnesti i fjor

9. februar 2015

«SwissLeaks» – lekkasje av hemmelige kontolister fra HSBC.

9. februar 2015

Norske skattemyndigheter har foreløpig ikke bedt om listen med nordmenn. Statssekretær Jørgen Næsje uttaler til Aftenposten: – Regjeringen er i likhet med Skatteetaten opptatt av

Fremførbart underskudd

10. november 2014

Vedr. fremførbart underskudd; kjøp av selskap eller fusjon med selskap med fremførbart underskudd kan gi betydelige skattebesparelser. Den forretningsmessige virkningen / egenverdien må imidlertid vurderes.

Fra informasjonsutveksling etter anmodning

29. oktober 2014

Det nordisk samarbeidsprosjektet for fremforhandling av informasjonsutvekslingsavtaler med «skatteparadiser» er nå avsluttet. Gjennom samarbeidsprosjektet har Norge fremforhandlet avtaler om utveksling av opplysninger i skattesaker med

Forslag til ny klagenemndsordning på skatteområdet

8. oktober 2014

Det er i dag sendt ut pressemelding fra Regjeringen om en ny klagenemndsordning på skatteområdet. Forslaget innebærer for det første endringer i organiseringen: en ny

E24: Landets rikeste får én million kroner hver i skattelette

1. september 2014

Siv og Erna kunne fjernet formuesskatten for minst 435.000 nordmenn. Istedet får landets 852 rikeste én million kroner hver i skattelette, noe som skjer ved

E24: Slik vil Siv kutte skatten

1. september 2014

Onsdag morgen møtes alle regjeringens statsråder på Statsministerens kontor ved Akershus festning. I flere timer skal statsrådene kjempe en knallhard kamp for å knipe til

Medieoppslag øker rapporteringen av skjulte formuer

20. august 2014

Aftenposten skriver at en undersøkelse publisert i en masteroppgave fra NHH viser at innrapportering av skjulte formuer øker etter avisartikler om skatteunndragelse. I går, den

DN: Stadig flere melder fra om skjulte formuer

18. august 2014

Stadig flere anmoder om skatteamnesti. Skattedirektoratet melder at 153 personer har kontaktet skattekontorene for å melde fra om skjulte formuer i utlandet. Dn.no skriver: «Skattedirektør

E24: NHO krever at regjeringen halverer formuesskatten

7. august 2014

NHO-president Tore Ulstein mener Høyre og Frp må halvere formueskatten i statsbudsjettet som legges frem om kort tid. – For familiebedrifter i hele landet er det

E24: Sveriges skattekutt truer konkurransekraften til næringslivet

20. juni 2014

Etter uker med lekkasjer i svenske medier, hvor det var varslet en selskapsskatt på under 20 prosent, kom den store overraskelsen. Företagsskattekommittéen, ledet av HG

Skatteetaten: Forskning om skatteunndragelse

16. juni 2014

Skatteetaten får omfattende informasjon om nordmenns inntekter og formue i utlandet gjennom informasjonsutvekslingsavtaler med utenlandske myndigheter og finansinstitusjoner. På grunnlag av den informasjonen skatteetaten fikk

Informasjon om nordmenns kontoer i utlandet kan snart oversendes

28. mai 2014

Som en konsekvens av «Common Reporting Standard» (CRS) som ventelig vil bli vedtatt av OECD i juni for så å bli behandlet på G20 møtet

EU med nye regler som skal avsløre flere skattesnytere

21. mars 2014

Torsdag kveld gjorde EU-president Herman Van Rompuy det klart at de 28 EU-landene er enige. Nye regler skal sørge for automatisk utveksling av kontoinformasjon. Det

Gjemte penger i skatteparadis

19. mars 2014

Borgarting lagmannsrett skjerper straffen mot 72-årig mann for seks tilfeller av grov skatteunndragelse, to tilfeller av grove bedragerier, grovt kreditorsvik, overtredelse av merverdiavgiftene og bokføringsloven. Tiltalte er nå

Vanskeligere å holde midler skjult i utlandet

14. mars 2014

Innføringen av rentedirektivet innebærer at eksempelvis skattevesenet i Sverige, som EU-land, kan sikre seg opplysninger om bankkontoer/renteinntekter svenske statsborgere har i Luxembourg og andre EU-land.

229 personer ba om frivillig retting/skatteamnesti i 2013

5. februar 2014

Skatteetaten fikk inn dobbelt så mange anmodninger om frivillig retting/skatteamnesti i 2013 som i 2012. Skatt øst tror dette skyldes at risikoen for å bli

Er tiden for å få gjennomført frivillig retting/skatteamnesti i ferd med å renne ut i Norge?

25. november 2013

EU skal nå starte forhandlinger med blant annet Sveits og Liechtenstein om automatisk utveksling av skatteopplysninger. Det er også forslag om å utvide den automatiske

Informasjonsutvekslingen av skatteopplysninger i EU

1. november 2013

EUs rentebeskatningsdirektiv innebærer at opplysninger om renteutbetalinger fra en bank i et EU land til en person bosatt i et annet EU land, blir videreformidlet

Flere med skjulte formuer og inntekter melder seg

7. oktober 2013

DN skriver at flere med skjulte formuer og inntekter melder seg til skattemyndighetene. Det vises til Skatt øst som tror økningen skyldes at risikoen for

Vanskeligere å skjule formuer i utlandet

7. oktober 2013

E24 skriver at antall personer som har meldt fra om skjulte formuer i utlandet er doblet på 1 år. Det vises til Skatt øst, som

Skatteparadiser vil samarbeide

23. mai 2013

e24 skriver at en rekke skatteparadiser som står under britisk overhøyhet, lover å samarbeide tettere med myndighetene i London for å bekjempe skattesvindel. Storbritannia kaller

Stoltenberg vil skjerpe skattereglene

23. mai 2013

e24 skriver at Jens Stoltenberg særlig tok opp spørsmålet om skattlegging av utenlandske selskaper og sosial dumping i arbeidslivet da han holdt sin 1.mai- tale

Tar grep for å bli kvitt stempel som skatteparadis

23. mai 2013

e24 skriver at myndighetene i Luxembourg nå vurderer å offentliggjøre bankinformasjon for utenlandske selskap – informasjon som pr. i dag er konfidensiell. Luxembourg er under

En enklere aksjelov

19. april 2013

Justisdepartementet la i dag ut følgende (fra regjeringen.no): – Regjeringen vil gjøre det enklere for næringsdrivende og forenkler aksjeloven. Vi foreslår en aksjelov som er

Norge undertegnet informasjonsutvekslingsavtale med USA

19. april 2013

Fra regjeringen.no: I dag undertegnet finansminister Sigbjørn Johnsen og den amerikanske ambassadøren Barry B. White en avtale om automatisk utveksling av skatteopplysninger mellom Norge og

Avtale med USA om automatisk utveksling av skatteopplysninger

19. april 2013

Fra regjeringen.no: Kongen i statsråd har i dag gitt fullmakt til undertegning av en avtale med USA om automatisk utveksling av skatteopplysninger. Avtalen skal signeres

Hollande til krig mot skatteparadisene

11. april 2013

e24.no: Den franske presidenten François Hollande lover å utrydde verdens skatteparadis og krever mer åpenhet både fra politikere og banker i hjemlandet. Hollande lanserte sin

Luxembourg vil møte EU-krav om kontoinformasjon

11. april 2013

e24.no: Luxembourg bekreftet onsdag at landet vil følge EUs regler for automatisk utveksling av bankkontoinformasjon. Kritikere mener landets finanssektor hittil har hatt store fordeler av

Har betalt for mye eiendomsskatt i 39 år

8. mars 2013

e24: Mortensen har eid eiendommen i Skogliveien i Tromsø de siste ti årene. Før dette var det foreldre hans som eide den. De tre har

Lovforslag åpner for skattejakt på flybonus

8. mars 2013

e24: Et nytt lovforslag som skal behandles av Stortinget til våren, åpner for at skattemyndighetene får muligheten til å jakte på bonuspoengsamlere, blant annet i

Selskapsskatten kan bli kuttet i Danmark

26. februar 2013

e24.no: Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt vil i neste uke legge fram et forslag om å kutte selskapsskatten fra 25 til 22 prosent, ifølge dansk TV

Folk delt i synet på formuesskatten

26. februar 2013

e24.no: Befolkningen er delt på midten i synet på formuesskatt, men skillelinjene blir tydeligere når man ser på den politiske tilhørigheten, viser en måling som

Slik vil Høyre kvele formuesskatten

13. februar 2013

e24.no skriver «Slik vil Høyre kvele formuesskatten» om Høyres forslag til endringer i formuesskatten: Høyre går nå til valg på å trappe ned formuesskatten ved å heve

Høyesterett opphever Nerdrum-dom

7. februar 2013

Odd Nerdrum har blitt dømt for grovt skattesvik i tingretten og lagmannsretten. Han anket imidlertid lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett med den begrunnelse at avgjørelsen ikke

Nerdrum-dommen opphevet

7. februar 2013

Odd Nerdrum ble i 2011 dømt til to års fengsel for grov skatteunndragelse av Oslo tingrett. Nerdrum anket saken til lagmannsretten, som skjerpet straffen til

Skatteetatens pressemelding om frivillig retting/skatteamnesti 2012

30. januar 2013

Nedenfor har vi lagt ut skatteetatens pressemelding vedr frivillig retting / skatteamnesti for 2012. Vi gjør oppmerksom på at frivillig retting / skatteamnesti også kan

Ekspertutvalg skal vurdere selskapsskatten

25. januar 2013

– Regjeringen er svært opptatt av at vi skal opprettholde et godt skattesystem. I en tid der skattegrunnlaget er mer mobilt som følge av globalisering

Tror flere selskaper snart blir kjøpt opp

23. januar 2013

DnB-forvalter Thomas Alexander Vogt mener de store pengene kan tjenes på de små selskapene på Børsen. – Small cap-selskapene er 40 til 45 prosent billigere

Rekordhøye beløp forsøkt unndratt fra beskatning

15. januar 2013

Skatteetaten mener at norske selskaper har forsøkt å unndra 58 milliarder kroner fra beskatning de siste to år. – Til sammen 58 milliarder kroner på

Vant gigantpremie på nettlotto

7. januar 2013

Skattemyndighetene varsler at de vil intensivere jakten på pokerspillere og andre gamblere som vinner store gevinster på utenlandske nettspill. Nylig ble en mann fra Vestlandet som

Endring i skattelovforskriften § 11-20

4. januar 2013

Finansdepartementet sendte rett før jul ut på høring forslag om endring i skattelovforskriften § 11-20 vedr regler om skattefri omdanning av norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Fjerner formuesskatt på utbetalinger til unge

17. desember 2012

Barn og unge som blir tilkjent erstatning etter personskader slipper i dag å betale formuesskatt av erstatningen. Dette gjelder imidlertid ikke barn og unge som

Fullt rentefradrag for bolig i EØS-land

4. desember 2012

Finansdepartementet ønsker nå å endre skatteloven slik at man oppnår samme rentefradrag ved investering i bolig eller fritidsbolig i øvrige EØS-land som man gjør ved

52 svartmalere avslørt av Skatt øst

27. november 2012

Skatt Øst avslørte i en aksjon gjennomført for å avdekke svart arbeid blant personlig næringsdrivende underrapportering i hvert tredje virksomhet. Skatt Øst kontrollerte 148 saker

Nye avgiftsregler for utenlandsregistrerte biler

27. november 2012

I dag krever staten full engangsavgift fra personer med fast opphold i Norge for biler som er eid, leaset eller utlånt i Norge men registrert

Ingen myte om nullskatteytere

27. november 2012

Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, redegjorde i debattinnlegg av 31.november 2012 for hvorfor hun mener en fjerning av formuesskatten neppe vil føre til

Myten om nullskatteytere

27. november 2012

Det blir ofte hevdet at fjerning av formuesskatten vil føre til at rike blir nullskatteytere. Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, redegjør i et

Razziaer mot tyske kunder i sveitsisk storbank

27. november 2012

Politiet har gått til razziaer mot tyske kunder i den sveitsiske storbanken UBS. Flere hundre av kundene mistenkes i følge statsadvokat Bernd Bienossek i Bochum vest

Informasjonsutvekslingsavtale med Panama

27. november 2012

Norge undertegnet 12.11.2012 en informasjonsutvekslingsavtale med Panama. Norge har da undertegnet informasjonsutvekslingsavtaler med 39 land som OECD definerer som skatteparadiser. Panama er en gjenganger i

17,3 skjulte milliarder er kommet hjem

27. november 2012

Norge har de siste årene inngått avtaler med nesten alle verdens skatteparadiser, og gjemmestedene for skjulte formuer blir stadig færre. Siden 2007 har 658 personer

– Jeg kommer aldri til å fjerne formuesskatten

30. oktober 2012

Mens opposisjonen tar til orde for å avskaffe formuesskatten, uttaler finansminister Sigbjørn Johnsen at det ikke er aktuelt å fjerne formuesskatten. – Det er den

David mot Goliat i skattesaker

26. oktober 2012

Skatteunndragelse er svært alvorlig for et samfunn, og et problem det er viktig å bekjempe. Erna Solberg setter imidlertid i dag fokus også på viktigheten

Skattedirektøren flyttet ambassadesaken

16. oktober 2012

9. november 2010 søkte 8 politiansatte skatteamnesti hos Skatteetaten, etter å ha arbeidet svart som agenter i en hemmelig overvåkningsenhet for den amerikanske ambassaden, noen

Skattefri omdanning fra NUF til AS

9. oktober 2012

Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett for 2013, fremlagt 8. oktober 2012, foreslått at også NUF (norsk avdeling av utenlandsk foretak) skal kunne omdannes skattefritt

Sveriges regjering vil kutte selskapsskatten

19. september 2012

Sveriges regjering la torsdag frem forslag om betydelige lettelser i selskapsbeskatningen i landet. Forslaget går ut på å sette ned selskapsskatten fra 26,3% til 22%

Skatte-presser Sveits

12. september 2012

Norge inngikk i 2010 en avtale med Sveits som gir Norge rett til innsyn i alle transaksjoner og eiendeler fra norske statsborgere. Avtalen fikk virkning

Forenkling er enkelt

30. august 2012

NHOs forenklingsforslag knyttet til aksjeloven og regnskapsloven får nå støtte av Revisorforeningen. Nå fremmer også de en rekke forslag om forenklinger i brev til justisministeren.

Skjulte 17 milliarder

10. juli 2012

Totalt 627 personer har hittil meldt seg til Skatt Øst med skjulte formuer. 368 personer har fått sin skattbare formue økt med ca 17 milliarder

Stor økning i nyregistrerte AS – færre NUF

5. juli 2012

I følge halvårsstatistikk fra Foretaksregisteret var det 76,5% flere nyregistreringer av aksjeselskap i løpet av første halvår enn i tilsvarende tidsrom i fjor. Antallet nye

Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS

5. juli 2012

Forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet vedrørende fusjon mellom UK Ltd og norsk AS avgitt 08.06.2012: Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS (skatteloven §11-1, jf. §§11-2 flg.) Et

Johnsen: Nå er det tid for action

5. juli 2012

– Nå er det tid for action, uttalte finansminister Sigbjørn Johnsen til forsamlingen som hadde møtt opp utenfor Finansdepartementet for å overrekke 38 582 underskrifter

Fisjon av deler av et NUF til et AS

3. juli 2012

Forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet vedrørende fisjon av deler av et NUF til et AS ble avgitt 14.2.2012: Fisjon av deler av et NUF til et AS

Fusjon av NUF og AS

30. mai 2012

Skattedirektoratet har avgitt bindende forhåndsuttalelse om fusjon av NUF og AS: Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. §§ 11-2 flg.

21 000 norske bedrifter tappes av formuesskatt

11. mai 2012

I en ny rapport fra NHO og Norges Rederiforbund fremgår det at 21 000 norske bedrifter betaler en formuesskatt som er høyere enn samlet årsresultat

Antall aksjeselskaper skyter i været

11. april 2012

Fra nyttår satte næringsminister Trond Giske ned kravet til aksjekapital fra 100.000 kroner til 30.000 kroner. Dette har ført til at det har blitt etablert

Vant over staten i skatteliste-sak

10. april 2012

Dagfinn Berg (61) fra Lindås solgte dyreklinikken sin i 2009. Da han i oktober 2010 sjekket omtale av 2009-skatten, oppdaget han til sin store overraskelse

Frivillig retting: Angrende meldte inn 16 milliarder

14. mars 2012

Ifølge Skatt Øst har 604 frivillige meldt inn skjulte formuer fra utlandet (såkalt frivillig retting eller skatteamnesti). Etter å ha gjennomgått 349 av disse sakene,

Aksjeselskap (AS) – aksjekapital på 30 000

13. desember 2011

Stortinget har i dag vedtatt lovendringer med følgende innhold; Kravet til aksjekapital blir redusert til 30 000 Finansinstitusjon (typisk bank) kan bekrefte innbetalt aksjekapital Stiftelsesomkostningene kan

Aksjeselskap – redusert krav til aksjekapital

5. september 2011

Et norsk aksjeselskap (AS) har hittil krevd minimum 100 000 i aksjekapital. Aksjekapitalen kan bestå av for eksempel kontanter, driftsmidler (inventar, maskiner el. l.) eller varelager

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater