Statsbudsjettet 2016

Regjerningen la i dag frem statsbudsjettet for 2016, og nedenfor følger en kort oppsummering av noen av forslagene.

14/01/2018
 • Alminnelig inntekt og selskapsskatten reduseres fra 27 % til 25 %
 • Utbytte mv. til privatperson økes med en faktor på 1,15, dvs. ett utbytte på 100 blir 115 som skattegrunnlag og beskattes med 25%
 • Lån fra selskap til personlig aksjonær skattlegges som utbytte
 • Dagens toppskatt erstattes med en trinnskatt slik:
  • Trinn 1 fra 158 800 må man betale 0.8 % ekstra i skatt
  • Trinn 2 fra 224 900 må man betale 1.6 % ekstra i skatt
  • Trinn 3 fra 565 400 må man betale 10.6 % ekstra i skatt (mot 9.0 % i dag)
  • Trinn 4 fra 909 500 må man betale 13.6 % ekstra i skatt (mot 12.0 % i dag)
 • Formuessskatten reduseres fra 0.85 % til 0.8 %, samtidig som bunnfradraget økes fra 1.2 til 1.4 millioner
 • Verdsettelsen av sekundærboliger inkludert hytter og utleieleiligheter øker ved at verdsettingsrabatten reduseres fra 30 % til 20 %
 • Bunnbeløpet i reisefradraget økes fra kr. 16 000 til kr. 22 000
 • Maksimalt sparebeløp i BSU ordningen økes fra kr. 200 000 til kr. 300 000. Årlig sparebeløp er uendret på kr. 25 000
 • Fradragene for fagforeningskontingent og gaver til frivillig organisasjoner holdes uendret på henholdsvis kr. 3 850 og kr. 20 000
 • Minstefradraget øvre grense øker fra kr. 89 050 til kr. 91 450
 • Merverdiavgiftsatsen på 8 % økes til 10 %. Dette gjelder blant annet persontransport, overnatting, adgang til kino, museer og store idrettsarrangementer.

Vi minner om at forslaget er lagt frem av en mindretallsregjering og at det således forventes enkelte endringer.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater