Lover

Vi har utarbeidet artikler over relevante lover for transaksjonsretten.

På disse sidene finner man en oversikt over de viktigste lovene som for eksepel aksjeloven. Hovedsidene vil igjen vil lenke til andre artikler som gir med dybdeinformasjon om de mest relevante paragrafer.

Aksjeloven

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater