Budsjettavtalen for 2016

Mandag denne uken publiserte e24 en artikkel om budsjettavtalen. Om skatter og avgifter skriver de følgende;

27/05/2019

Avgifter og skatt

  • Opprinnelig var denne satsen foreslått til 0,8 prosent. Innslagspunktet i trinn 1 økes med 1000 kroner til 159.000 kroner.
  • Det innføres en ny avgift på flyreiser. Avgiften tilsvarer 80 kroner per reise. Flyruter der det offentlige har innkjøpsavtaler vil bli kompensert.
  • Engangsavgiften for nye biler legges om. Effektavgiften skal fases ut over to år og alle satser halveres fra 2016. Vektkomponenten får et bunnfradrag og reduseres noe i alle trinn, samtidig som det legges mer vekt på CO2-komponenten.
  • Skattefri sats for kilometergodtgjørelse tjenestereiser settes ned til 3,80 kr per km for alle personbiler. Denne satsen er i år på 4,10 på inntil 10.000 km.I den nye trinnskatt-systemet reduseres satsen i trinn 1 til 0,44 prosent.

Les artikkelen i sin helhet her.

Se også vår artikkel om budsjettavtalen her.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater