Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Budsjettavtalen for 2016

Mandag denne uken publiserte e24 en artikkel om budsjettavtalen. Om skatter og avgifter skriver de følgende;

Avgifter og skatt

  • Opprinnelig var denne satsen foreslått til 0,8 prosent. Innslagspunktet i trinn 1 økes med 1000 kroner til 159.000 kroner.
  • Det innføres en ny avgift på flyreiser. Avgiften tilsvarer 80 kroner per reise. Flyruter der det offentlige har innkjøpsavtaler vil bli kompensert.
  • Engangsavgiften for nye biler legges om. Effektavgiften skal fases ut over to år og alle satser halveres fra 2016. Vektkomponenten får et bunnfradrag og reduseres noe i alle trinn, samtidig som det legges mer vekt på CO2-komponenten.
  • Skattefri sats for kilometergodtgjørelse tjenestereiser settes ned til 3,80 kr per km for alle personbiler. Denne satsen er i år på 4,10 på inntil 10.000 km.I den nye trinnskatt-systemet reduseres satsen i trinn 1 til 0,44 prosent.

Les artikkelen i sin helhet her.

Se også vår artikkel om budsjettavtalen her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.