Har betalt for mye eiendomsskatt i 39 år

07/03/2013

e24:

Mortensen har eid eiendommen i Skogliveien i Tromsø de siste ti årene. Før dette var det foreldre hans som eide den. De tre har ifølge Mortensen i alle år trodd at tomten var på 477 kvadratmeter.

Dermed ble Mortensen svært forundret da han i februar i fjor mottok et brev fra kommunen, hvor de informerte om at tomten var redusert med 167,4 kvadratmeter. Dermed er eiendommen 309,6 og ikke 477 kvadratmeter, slik de alltid har trodd. Årsaken var at deler av eiendommen ble ekspropriert til veibygging i 1973, skriver Nordlys.no, som først omtalte saken.

Fordi det tok kommunen 39 år å rette opp i eiendomsmatrikkelen etter at de eksprorprierte grunnen, har Mortensen og hans foreldre i fire tiår altså betalt eiendomsskatt for 167 kvadratmeter de faktisk ikke eier.

I mars 2012 krevde Mortensen tilbakebetalt det han har betalt for de 167 kvadratmeterne han ikke eier.

Etter å ha purret, gikk kommunen etter hvert med på å betale tilbake eiendomsskatten, men kun for de tre siste årene. Kommunen mener nemlig at resten er foreldet.

Beløpet han får igjen for de 167 kvadratmeterne, utgjør årlig litt over 300 kroner. Det vil si at han får igjen litt i underkant av 1.000 kroner for de tre siste årene. Med dagens kroneverdi, har det siden 1973 blitt innbetalt i overkant av 12.000 kroner for mye i eiendomsskatt.

Senest mandag 4. mars i år sendte han nok en purring på klagen, i håp om å få tilbakebetalt hele beløpet.

Til E24 sier Mortensen at han ikke har noe problem med eiendomsskatten i seg selv.

– Jeg betaler min eiendomsskatt med glede, det er ikke det denne saken dreier seg om, sier han.

Han mener at kommunen av prinsipp bør tilbakebetale, da det ifølge Mortensen er de som har gjort en feil.

Ifølge klagebrevet fra Mortensen skal blant annet kommunen i 2006 ha vedtatt ny takst på eiendommen, og at de da kom frem til at eiendommen var på nettopp 477 kvadratmeter.

«Hvorfor skulle jeg reagere da? Det var jo samme størrelse som alltid har vært oppgitt. Den nye, reduserte tomtestørrelsen kom først til min kunnskap gjennom kommunens brev datert 24.02.12.»

Ifølge administrerende direktør Peter Batta i Huseiernes landsforbund, er loven klar.

– Ifølge paragraf to i foreldelsesloven skal man ved feilbetaling ha tilbakebetalt for tre år. Ifølge paragraf ti i samme lov, skal man ha tilbakebetalt for ytterligere ti år hvis man ikke har hatt anledning til å finne ut av dette, sier Batta.

– Våre juridiske eksperter mener Mortensen har en god forklaring for at dette har vært skjult for han, og at han derfor skal ha ha tilbakebetalt for totalt 13 år, legger han til.

Han legger til at han ikke vil få tilbakebetaling for 39 år.

– Saker som er mye verre enn dette blir henlagt etter ti år, sier han.

Battas erfaring er at kommunene pleier å rydde opp i saker som ligner Mortensens, og nå mener han at Tromsø kommune bør gjøre nettopp dét.

– Det er tåpelig å bruke så lang tid på dette, ikke minst fordi det er snakk om et så beskjedent beløp. Det blir sløsing med menneskelige ressurser som kunne blitt brukt på langt viktigere ting enn å krangle med en som har rett, sier han.

Ser på saken

Helge Hartvigsen er enhetsleder ved innfordringskontoret i Tromsø kommune. Han sier til E24 at de nå er i ferd med å undersøke hvorvidt Mortensen også skal få tilbakebetaling for ytterligere ti år, i tillegg til de tre årene de allerede har gått med på å gi ham pengene tilbake for.

– Vi må undersøke hvem som har visst hva, og om det er riktig at Mortensen ikke har vært klar over at tomten har vært 309 og ikke 477 kvadratmeter, sier han.

Han sier han er enig med Batta i at saken har tatt lang tid å behandle.

– Jeg trodde at saken var avklart, så her har det vært en misforståelse. Det er beklagelig, sier Hartvigsen.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater