21 000 norske bedrifter tappes av formuesskatt

10/05/2012

I en ny rapport fra NHO og Norges Rederiforbund fremgår det at 21 000 norske bedrifter betaler en formuesskatt som er høyere enn samlet årsresultat i bedriften.

– Det er formuesskatten på sitt verste, uttaler næringspolitisk direktør i NHO, Petter Brubakk, om funnene i rapporten.

Les mer på e24.no.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater