Medieoppslag øker rapporteringen av skjulte formuer

31/03/2022

Aftenposten skriver at en undersøkelse publisert i en masteroppgave fra NHH viser at innrapportering av skjulte formuer øker etter avisartikler om skatteunndragelse.

I går, den 18.8.2014, var det flere artikler og innslag på NRK P2 om skatteamnesti/frivillig retting, se nrk.no, e24.no samt dn.no.

Vi minner om at skatteamnestiet er generelt og omfatter også inntekter i Norge og utlandet og formuer i Norge, i tillegg til formuer i utlandet. Både privatpersoner, selskaper og andre organisasjonsformer omfattes av muligheten for skatteamnesti/frivillige retting.

Les mere om frivillig retting her

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater