Om oss

Transaksjonsadvokater.no er et fagnettsted levert av Codex Advokat som er en anerkjent og etablert aktør i markedet.


Vi er et offensivt advokatfirma med rundt 90 ansatte. Kontorene våre er lokalisert i Oslo, Trondheim og Tromsø. Vi bistår både private og næringsdrivende kunder både nasjonalt og internasjonalt.

Codex Advokat har i en årrekke vært støttespiller for flere større bedrifter i inn-og utland. Dette har gitt oss og våre kunder en svært stabil og innovativ kunnskap om selskapsdrift på høyt nivå og ikke minst setter oss i stand til å levere juridiske tjenester med høy leveringskvalitet. Våre produkter og tjenester har etterhvert fått stor bredde til fordel for både enkle og svært kompliserte utfordringer.

Bilder fra vårt kontor i Oslo:

Vare lokaler rettighet

Skatt for selskap

Skatt for privatpersoner

Trenger du skatterettslig bistand? Vi bistår bl.a. med skatterådgivning, bokettersyn, klagesaker og selvangivelser, både for privatpersoner og virksomheter. Skal du arbeide i utlandet, flytte utenlands eller har du inntekt eller formue i utlandet, kan vi bistå. Vi bistår også ved skatteamnesti / frivillig retting, som vi har mye erfaring med.

Andre områder

Immaterielle rettigheter / IPR

Videre har vi en IPR (Intellectual Property Rights) avdeling som bistår med sikring, registrering, avtaler og tvister knyttet til immaterielle rettigheter, slik som varemerker, domener, patenter, opphavsrett og forretningshemmeligheter/knowhow.Avdelingen har også tung kompetanse innen alle typer it-kontrakter og saker vedrørende produktetterlikning.

Entreprise og fast eiendom

Vi har også en entrepriseavdeling som bistå entreprenører, utbyggere og håndverkere i forhold til entreprisekontrakter og entreprisetvister. Advokatene på avdelingen holder også en mengde entreprisekurs.

Vi kan også bistå med advokat til eiendoms spørsmål som festeavgift,fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom?

Teamer som opptar mye av tiden til våre eiendomsadvokater er typisk; hvordan selge bolig selv, saker om seksjonering og reseksjonering, tvister rundt arealavik og ikke minst dialog med plan og bygningsetaten

Arbeidsrett

Er du arbeidsgiver og trenger bistand til arbeidsavtale, konsulentavtale eller bistand ved arbeidskonflikt – oppsigelse eller avskjed ? Våre arbeidsrettsspesialister kan hjelpe.

Vi bistår også med omstrukturering eller rasjonaliseringsprosesser .

Er du ansatt og trenger bistand med gjennomgang av arbeidsavtalen, eller bistand ved arbeidskonflikt – har du mottatt oppsigelse eller avskjed ? Våre arbeidsrettsadvokater kan hjelpe deg.

Eiendom

Har du oppdaget feil eller mangler eller arealsvikt etter å ha kjøpt hus eller leilighet? Trenger du bistand til fradeling av tomt, Plan- og bygg spørsmål, kjøpekontrakt bolig, seksjonering/ reseksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom ? Våre eiendomsadvokater kan bistå deg.

Ønsker du å selge bolig eller hytte selv, enten på det åpne markedet eller gjennom generasjonsskifte, arv, gave eller salg innad i familie ? Vi har egen eiendomsmegler som tilbyr «selge bolig selv pakke» eller håndterer komplette megleroppdrag for deg.

Familie

Skal du gifte deg eller bli samboer ? Våre familierettsadvokater bistår med samboeravtale, ektepakt og særeieavtaler.

Dersom du skal skilles eller opplever et samlivsbrudd kan vi bistå ved skilsmisseoppgjør eller ved barnefordeling. Ofte er også salg av eiendom en del av skilsmisseoppgjøret.

Vi bistå og med skilsmisse, samlivsbrudd og skifteoppgjør

Arv

Planlegger du å gjennomføre et generasjonsskifte? Er du arving og skal gjennomføre et dødsboskifte. Våre advokater kan bistå med arveoppgjør eller planlegging og gjennomføring av generasjonsskifte. Salg av eiendom er også ofte en del av et arveoppgjør. Vi bistår også med rådgivning vedrørende – og opprettelse av testament.

Personskade

Har du fått en personskade, kan det være at du har krav på erstatning. Spesielt gjelder dette hvis du er utsatt for en trafikkskade, arbeidsulykke, yrkesskade eller en pasientskade. Våre spesialiserte advokater har masse erfaring og hjelper deg med å få erstatningen du har krav på.

Priser: Hva koster det?

Les om våre aktuelle priser på codex.no.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater