EU med nye regler som skal avsløre flere skatteunndragelser

27/05/2019

Torsdag kveld gjorde EU-president Herman Van Rompuy det klart at de 28 EU-landene er enige. Nye regler skal sørge for automatisk utveksling av kontoinformasjon.

Det har tatt flere år å få til en enighet på grunn av motstand fra Luxembourg og Østerrike. Begge landene har fryktet at den viktige banksektoren deres skulle bli mindre attraktiv og har ønsket en avtale med banklandet Sveits først.

På EU-toppmøtet i Brussel torsdag gjorde de det imidlertid klart at de gir opp motstanden, og reglene kan dermed snart bli formelt vedtatt. Målet er at de skal gjelde innen 2017.

Les mer om frivillig retting/skatteamnesti her.

Kilder:

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater