Avtale med USA om automatisk utveksling av skatteopplysninger

18/04/2013

Fra regjeringen.no:

Kongen i statsråd har i dag gitt fullmakt til undertegning av en avtale med USA om automatisk utveksling av skatteopplysninger. Avtalen skal signeres og offentliggjøres mandag 15. april.

Finansdepartementet er blitt enig med amerikanske myndigheter om en avtale om automatisk utveksling av konto opplysninger og opplysninger om amerikanske kundeforhold i finansinstitusjoner.

Avtalen bygger på den amerikanske FATCA-lovgivningen (Foreign Account Tax Compliance Act).

FATCA ilegger utenlandske finansinstitusjoner et rapporteringsansvar til amerikanske skattemyndigheter. FATCA innebærer en plikt for finansinstitusjonene til å rapportere opplysninger om personer (både fysiske personer, selskaper og andre enheter) som er skattepliktige til USA. Dersom finansinstitusjonene ikke påtar seg rapporteringsansvar risikerer de 30 % kildeskatt på betalinger fra amerikansk kilde.

Avtalen mellom Norge og USA forenkler rapporteringspliktene for norske finansinstitusjoner og medfører at institusjonene kan forholde seg til norske skattemyndigheter ved innberetning av skatteopplysninger.

Avtalen vil bli undertegnet på mandag ettermiddag. Avtaleteksten vil bli offentliggjort etter at avtalen er undertegnet. Etter avtalen forplikter Norge seg til å innføre regler som skal sikre at norske finansinstitusjoner innberetter de skatteopplysningene avtalen krever. Når avtalen er undertegnet vil Finansdepartementet sende et forslag til lovendringer om dette på høring.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater