• Hovedside>
  • Nyheter>
  • Panama Papers: Antall personer som ønsker å gjøre opp for seg øker

Panama Papers: Antall personer som ønsker å gjøre opp for seg øker

Aftenposten skriver i sin artikkel av 24.mai at flere ønsker å gjøre opp for seg etter Panama Papers.

31/03/2022

Skattedirektør Hans Christian Holte uttaler til Aftenposten at flere og flere tar kontakt med Skatteetaten for å melde om skjulte verdier i skatteparadiser.

Codex Advokat har lang erfaring med å yte bistand i skattesaker herunder anmodninger om frivillig retting og skatteamnesti. Vi har også god kontakt med de fleste aktuelle utenlandske bankene.

Vi minner om at frivillig retting / skatteamnesti også kan søkes om av næringsdrivende og selskap. Det kan også søkes om frivillig retting / skatteamnesti for formue og inntekter i Norge.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater