Endring i skattelovforskriften § 11-20

Endring i skattelovforskriften § 11-20: Skattefri omdanning av norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) til nystiftet aksjeselskap (AS)

15/01/2018

Finansdepartementet sendte rett før jul ut på høring forslag om endring i skattelovforskriften § 11-20 vedr regler om skattefri omdanning av norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) til nystiftet aksjeselskap (AS). Dette er en oppfølging av forslag i statsbudsjettet for 2013, og påfølgende lovendring. Høringsfristen er satt til 20. mars 2013.

For å kunne omdanne etter disse reglene må det utenlandske selskapet ha alminnelig skatteplikt til Norge.

Det stilles ikke særskilte vilkår for skattefri omdanning av norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) til nystiftet aksjeselskap (AS), som avviker mye fra det som gjelder ved annen skattefri omdanning.

Dersom kreditorer eller andre ikke godtar overføring til et nytt selskap, kreves det ikke at de angjeldende eiendeler mv. inngår i overføringen. I slike tilfeller kreves det da ikke at det overdragende selskapet slettes.

Det legges opp til at forskriften får virkning fra 1. januar 2013. Det nye aksjeselskapet må være stiftet innen 1. juli for at det skal kunne lignes for hele den overførte virksomheten fra 1. januar.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater