• Hovedside>
  • Nyheter>
  • Skatteetaten kontrollerer over 200 nordmenn etter Panama Papers

Skatteetaten kontrollerer over 200 nordmenn etter Panama Papers

Aftenposten har den 2.2.2017 en større artikkel som omtaler skatteetatens arbeid med å kontrollere nordmenn som fremkommer i Panama Papers.

14/01/2018

Skattedirektør Hans Christian Holte uttaler:

«Postboksselskapene som er lekket gjennom Panama Papers, er i utgangspunktet lovlige. Men det ser ut til at mange har valgt å bruke disse kompliserte strukturene til skatteunndragelser.

Codex Advokat er av den oppfatning at skattytere hvis navn fremgår av Panama Papers neppe vil oppfylle vilkårene om frivillig retting/skatteamnesti, dersom det er behov for etterrapportering. Likevel vil disse personene/aksjeselskapene ha behov for bistand til å få rapportert riktig, og for hjelp til kommunikasjonen med Skatteetaten.

Skattytere som ikke fremgår av Panama Papers vil fortsatt kunne oppfylle vilkårene for frivillig retting/skatteamnesti. På grunn av utvekslingen av informasjon om utenlandske skattyteres formuer og inntekter mellom en rekke stater (Common reporting standard) som er planlagt påbegynt i 2017 vil muligheten for frivillig retting/skattemannesti for skjulte inntekter og formue i utlandet fort være avskåret.

Listen over land som har forpliktet seg til å utveksle informasjon om utenlandske skattyteres formue og inntekter finner du under.

Skatteetaten kontrollerer over 200 nordmenn etter panama papers

Codex Advokat har lang erfaring med å yte bistand i skattesaker herunder anmodninger om frivillig retting og skatteamnesti. Vi har også god kontakt med de fleste aktuelle utenlandske bankene.

Vi minner om at frivillig retting / skatteamnesti også kan søkes om av næringsdrivende og selskap. Det kan også søkes om frivillig retting / skatteamnesti for formue og inntekter i Norge.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater