Forhandlinger om utveksling av skatteopplysninger

05/08/2014

EU skal nå starte forhandlinger med blant annet Sveits og Liechtenstein om automatisk utveksling av skatteopplysninger. Det er også forslag om å utvide den automatiske informasjonsutvekslingen til også å omfatte utbytter, kapitalgevinster og andre former for finansielle inntekter og kontosaldoer.

Er tiden for skatteamnesti i ferd med å renne ut i Norge?

Norges tidligere utenriksminister Espen Barth Eide uttalte i Europautvalget 2. mai i år at han regner med at Norge vil videreføre forhandlinger om automatisk informasjonsutveksling når endringer i EUs sparedirektiv er vedtatt. Det er nærliggende å anta at den nye regjeringen vil følge opp dette.

Konsekvensen av forhandlingene med EU kan være at norske skattemyndigheter vil få informasjon om norske skattyteres renteinntekter (og muligens øvrige finansinntekter) fra kontoer i banker i EU land. Dette innebærer igjen at muligheten for å få gjennomført en frivillig retting/skatteamnesti trolig blir sterkt begrenset eller bortfaller helt.

Vår anbefaling er derfor å anmode om frivillig retting/skatteamnesti allerede nå, og slippe tilleggsskatt og en ev. anmeldelse for skatteunndragelse.

Les om frivillig retting/skatteamnesti her.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater