Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Forhandlinger om utveksling av skatteopplysninger

EU skal nå starte forhandlinger med blant annet Sveits og Liechtenstein om automatisk utveksling av skatteopplysninger. Det er også forslag om å utvide den automatiske informasjonsutvekslingen til også å omfatte utbytter, kapitalgevinster og andre former for finansielle inntekter og kontosaldoer.

Er tiden for skatteamnesti i ferd med å renne ut i Norge?

Norges tidligere utenriksminister Espen Barth Eide uttalte i Europautvalget 2. mai i år at han regner med at Norge vil videreføre forhandlinger om automatisk informasjonsutveksling når endringer i EUs sparedirektiv er vedtatt. Det er nærliggende å anta at den nye regjeringen vil følge opp dette.

Konsekvensen av forhandlingene med EU kan være at norske skattemyndigheter vil få informasjon om norske skattyteres renteinntekter (og muligens øvrige finansinntekter) fra kontoer i banker i EU land. Dette innebærer igjen at muligheten for å få gjennomført en frivillig retting/skatteamnesti trolig blir sterkt begrenset eller bortfaller helt.

Vår anbefaling er derfor å anmode om frivillig retting/skatteamnesti allerede nå, og slippe tilleggsskatt og en ev. anmeldelse for skatteunndragelse.

Les om frivillig retting/skatteamnesti her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.