Stor økning i nyregistrerte AS – færre NUF

27/05/2018

I følge halvårsstatistikk fra Foretaksregisteret var det 76,5% flere nyregistreringer av aksjeselskap i løpet av første halvår enn i tilsvarende tidsrom i fjor. Antallet nye norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) har på samme tid sunket med 60%.

Utviklingen kan forklares med innføringen av redusert krav til aksjekapital i AS fra 1.januar i år.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater