Høyesterett opphever Nerdrum-dom

20/12/2022

Odd Nerdrum har blitt dømt for grovt skattesvik i tingretten og lagmannsretten. Han anket imidlertid lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett med den begrunnelse at avgjørelsen ikke var begrunnet i tilstrekkelig grad.

Høyesterett ga Nerdrum medhold i at begrunnelsen til lagmannsretten var mangelfull, og satte dommen til side. Saken vil nå blir behandlet på nytt i lagmannsretten.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater