Forslag til ny klagenemndsordning på skatteområdet

07/10/2014

Det er i dag sendt ut pressemelding fra Regjeringen om en ny klagenemndsordning på skatteområdet.

Forslaget innebærer for det første endringer i organiseringen:

  • en ny landsdekkende Skatteklagenemnd med et eget sekretariat
  • lovfeste at Skatteklagenemnda skal være uavhengig og ikke kunne instrueres
  • det skal stilles strengere krav til nemndsmedlemmenes kompetanse.
  • én samlet klagenemnd for skatt og merverdiavgift – Skatteklagenemnda
  • et eget sekretariat underlagt Skattedirektoratet skal forberede sakene for nemnda

Forslaget innebærer også endringer i saksbehandlingen:

  • i utgangspunktet skal alle saker gå til alminnelig avdeling som består av tre medlemmer
  • ved uenighet skal saken gå videre til stor avdeling med fem medlemmer og muntlig behandling
  • nemndas leder kan bestemme at saker som er prinsipielle, har et komplisert faktum eller som framstår som særlig tvilsomme kan gå rett til behandling i stor avdeling
  • nemnda kan i den enkelte sak bestemme at skattyter skal få møte i nemnda

For nærmere informasjon om forslaget til ny skatteklagenemd, se Regjeringens pressemelding her.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater