Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Forslag til ny klagenemndsordning på skatteområdet

Det er i dag sendt ut pressemelding fra Regjeringen om en ny klagenemndsordning på skatteområdet.

Forslaget innebærer for det første  endringer i organiseringen:

  • en ny landsdekkende Skatteklagenemnd med et eget sekretariat
  • lovfeste at Skatteklagenemnda skal være uavhengig og ikke kunne instrueres
  • det skal stilles strengere krav til nemndsmedlemmenes kompetanse.
  • én samlet klagenemnd for skatt og merverdiavgift – Skatteklagenemnda
  • et eget sekretariat underlagt Skattedirektoratet skal forberede sakene for nemnda

Forslaget innebærer også endringer i saksbehandlingen:

  • i utgangspunktet skal alle saker gå til alminnelig avdeling som består av tre medlemmer
  • ved uenighet skal saken gå videre til stor avdeling med fem medlemmer og muntlig behandling
  • nemndas leder kan bestemme at saker som er prinsipielle, har et komplisert faktum eller som framstår som særlig tvilsomme kan gå rett til behandling i stor avdeling
  • nemnda kan i den enkelte sak bestemme at skattyter skal få møte i nemnda

For nærmere informasjon om forslaget til ny skatteklagenemd, se Regjeringens pressemelding her.

Vi bistår klienter over hele landet.

portrett av John Aage Hvardal. Foto

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.