– Jeg kommer aldri til å fjerne formuesskatten

26/11/2015

Mens opposisjonen tar til orde for å avskaffe formuesskatten, uttaler finansminister Sigbjørn Johnsen at det ikke er aktuelt å fjerne formuesskatten.

– Det er den skatten som gjør at rike mennesker i dag betaler skatt. Å fjerne formuesskatten vil gjøre landets milliardærer til tilnærmet nullskattytere, uttaler Johnsen.

I følge beregninger fra departmentet vil landets 100 rikeste få et skattelette på hele 79% dersom formuesskatten fjernes, og de med over 100 millioner kroner i netto formue vil i gjennomsnitt få 3,7 millioner kroner i skattelette.

– Det tilsvarer 60 prosent av skatten de betaler, uttaler Johnsen.

Les saken på e24: Jeg kommer aldri til å fjerne formuesskatten

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater