• Hovedside>
  • Nyheter>
  • Tvangsmulkt kan ilegges ved forsinket innlevering av aksjonærregisteroppgaven

Tvangsmulkt kan ilegges ved forsinket innlevering av aksjonærregisteroppgaven

I ny skatteforvaltningslov som trer i kraft fra 1.1.2017 fremgår at det kan ilegges tvangsmulkt ved forsinket levering av aksjonærregisteroppgaven.

31/03/2022

Tvangsmulkten utgjør to ganger rettsgebyret pr. dag, som pt. er kr 2 098. Gebyret løper frem til aksjonærregisteroppgaven er levert, men det kan maksimalt ilegges tvangsmulkt tilsvarende 50 rettsgebyr det vil si kr 52 450 pt.

Tvangsmulkt påløper ikke dersom oppfyllelse er umulig på grunn av forhold som ikke skyldes den ansvarlige.

For inntektsåret 2016 skal aksjonærregisteroppgaven skal levers senest den 31.1. 2017.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater