Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Frivillig retting, nå haster det med å melde fra til skattemyndighetene

Innen 30. september 2017 vil 50 land, herunder Luxembourg, Danmark, Spania, Storbritannia, Guernsey, Jersey, Isle of Man og Tyskland, oversende finansiell informasjon for personer som er skattepliktige til Norge. Dette er en følge av OECDs Common Reporting Standard (CRS). Vel 100 land er har forpliktet seg til CRS, og i 2018 vil blant annet Sveits foreta tilsvarende rapportering.

Du kan se hvilke land som har forpliktet seg til å rapportere finansiell informasjon nedenfor i artikkelen.

I en pressemelding fra Skatteetaten publisert 7.9.2017 uttaler skattedirektør Hans Christian Holte:

«Vi vil i første omgang få informasjon fra 50 land, inkludert Luxembourg, Storbritannia og Kanaløyene. Fra neste år inkluderes 50 nye land, da er også Sveits med. Denne informasjonsutvekslingen er et kvantesprang i arbeidet med riktig beskatning av utenlandske verdier.»

Videre uttaler skattedirektør Holte: Det er viktig å ikke vente med å kontakt skatteetaten. Det kan være avgjørende å komme før 30. september, hvis opplysningene om deg er i dataene Skatteetaten nå snart mottar.

Til Aftenposten uttaler Holte:

Den nye ordningen med utveksling av informasjon vil gjøre det betydelig vanskeligere å få frivillig retting. Er opplysningen fra ett av de 50 landene, skal det snart svært mye til for å få det. Derfor gjelder det å kjenne sin besøkelsestid.

Du kan lese hele artikkelen til Aftenposten her: Aftenposten: Nå er svarte penger på vei ut i lyset

Frivillig retting er en ordning der du fortelle skatteetaten om verdier som skulle vært oppgitt til beskatning. Du må betale skatt, men slipper tilleggsskatt og eventuell anmeldelse. Opplysningene må gis til skatteetaten på eget initiativ og være en fullstendig oversikt over alle dine uoppgitte verdier. Du får ikke frivillig retting dersom du er underlagt kontroll fra skatteetaten eller skatteetaten har fått opplysninger om deg fra andre.

Codex Advokat har lang erfaring med å yte bistand i skattesaker herunder anmodninger om frivillig retting og skatteamnesti. Vi har også god kontakt med de fleste aktuelle utenlandske bankene.

Vi minner om at frivillig retting / skatteamnesti også kan søkes om av næringsdrivende og selskap. Det kan også søkes om frivillig retting / skatteamnesti for formue og inntekter i Norge.

Nedenfor kan du lese hele pressemeldingen fra Skatteteaten. Pressemeldingen er hentet fra skatteetaten.no 7.9.2017.

Det blir vanskeligere å få innvilget frivillig retting: Nå får Skatteetaten opplysninger om penger i utlandet

PRESSEMELDING Publisert: 07.09.2017

Har du uoppgitt inntekt og formue i utlandet? Da må du skynde deg å melde fra til Skatteetaten.

Innen 30. september skal Skatteetaten motta finansopplysninger fra 50 land om personer som er skattepliktige til Norge. Da starter automatisk utveksling av informasjon mellom landene som har forpliktet seg til OECDs Common Reporting Standard (CRS). Etter hvert vil over 100 land omfattes av ordningen.

– Vi vil i første omgang få informasjon fra 50 land, inkludert Luxembourg, Storbritannia og Kanaløyene. Fra neste år inkluderes 50 nye land, da er også Sveits med. Denne informasjonsutvekslingen er et kvantesprang i arbeidet med riktig beskatning av utenlandske verdier, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Frivillig retting, nå er sjansen til å gjøre opp for seg

Frivillig retting er en ordning der du forteller Skatteetaten om verdier som skulle ha vært oppgitt til beskatning. Du må betale skatt for dette, men du slipper tilleggsskatt og eventuell anmeldelse. Opplysninger må gis til Skatteetaten på eget initiativ og være en fullstendig oversikt over alle dine verdier. De kan ikke komme som følge av kontrolltiltak, eller etter at skattemyndighetene har fått tilgang til opplysningene fra andre.

– Det er viktig å ikke vente med å kontakte Skatteetaten. Det kan være avgjørende å komme før 30. september, hvis opplysninger om deg er i dataene Skatteetaten nå snart mottar, sier Holte.

Hvis du er skattepliktig i Norge skal all inntekt og formue oppgis til beskatning, også formue du eier og inntekt opptjent i andre land. Du må rapportere alle verdier til Skatteetaten selv om du har betalt skatt i et annet land. Norges internasjonale skatteavtaler sørger for at du ikke blir dobbelbeskattet.

Flere saker, lavere beløp første halvår 2017

212 personer har søkt om å få frivillig retting i første halvår i 2017, sammenlignet med 248 i tilsvarende periode i fjor. Det er imidlertid flere nye søknader i år sammenlignet med tilsvarende periode i 2015.

–  Det har blitt mer vanlig å ha formue eller inntekt i andre land og de ferdige sakene om frivillig retting så langt i år viser at det er flere saker med mindre beløp. Vi ser at det ikke bare er rike som melder inn formuer i skatteparadis. Nå er det ofte folk med mer hversdagslige forhold som søker frivillig retting, for eksempel at de får pensjon fra Storbritannia eller eier en ferieleilighet i Spania, sier Holte.

Antall ferdige saker totalt hittil i år er 304, mot 164 i tilsvarende periode i fjor. Fastsatt formue og inntekt er 6,4 milliarder kroner, en nedgang fra 7,1 milliarder for tilsvarende periode i fjor. Det er et lavere beløp i forhold til antall ferdige saker, noe som er i tråd med trenden at flere kommer med mindre beløp til beskatning.

Enkelt å ordne opp

– Det kan være mange ulike grunner til at verdier ikke er oppgitt i skattemeldingen tidligere. Vi er opptatt av å gjøre det enkelt å ordne opp på en konfidensiell og sikker måte. Du kan søke frivillig retting direkte på skatteetaten.no eller ta kontakt med oss anonymt på telefon eller chat, sier Holte.

Antall saker

 År Nye anmodninger 1. halvår Ferdige saker 1. halvår
2017 212 304
2016 248 164
2015 161  83
2014 153 100
2013 113  68

Beløp, ferdige saker

År Sum fastsatt formue 1. halvår

(akkumulert inntil 10 år)

milliarder kroner

Sum fastsatt inntekt 1. halvår

(akkumulert inntil 10 år)

millioner kroner

2017 6,2 197
2016 6,9 218
2015 3,7 102
2014 2,5 145
2013 3,9 128

10 år med frivillig retting,1,6 milliarder i økt skatt

Omkring 2 100 personer har siden 2007 meldt fra til Skatteetaten om skjulte inntekter og formuer. Flere enn 2 000 saker er ferdigbehandlet. Dette har resultert i en økning av skattbare inntekter med omlag 2,6 milliarder kroner, og formuer med omlag 71 milliarder kroner. Tilsammen har dette ført til omtrent 1,6 milliarder kroner i økt skatt.

Land som er med i CRS i 2017

Anguilla, Argentina, Belgia, Bermuda, Bulgaria, Caymanøyene, Colombia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Færøyene, Gibraltar, Grønland, Guernsey, Hellas, India, Irland, Island, Isle of Man, Italia, Jersey, Jomfruøyene (GB), Korea, Republikken (Sør), Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Mexico, Montserrat, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, San Marino, Seychellene, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Sør-Afrika, Tsjekkia, Turks og Caicosøyene, Tyskland, Ungarn.

Land som er med i CRS fra 2018

Andorra, Antigua y Barbuda, Aruba, Australia, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Cookøyene, Costa Rica, Curaçao, De Forente Arabiske Emirater, Dominica, Ghana, Grenada, Hong Kong (Kina), Indonesia, Israel, Japan, Kina, Kuwait, Libanon, Macao (Kina), Malaysia, Marshalløyene, Mauritius, Monaco, Nauru, New Zealand, Niue, Pakistan, Panama, Qatar, Russland, Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent og Grenadinene, Samoa, Saudi Arabia, Singapore, Sveits, Trinidad og Tobago, Tyrkia, Uruguay, Vanuatu, Østerrike.

Norge har også en avtale om automatisk utveksling av opplysninger med USA.

Vi bistår klienter over hele landet.

portrett av John Aage Hvardal. Foto

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.