E24: NHO krever at regjeringen halverer formuesskatten

31/03/2022

NHO-president Tore Ulstein mener Høyre og Frp må halvere formueskatten i statsbudsjettet som legges frem om kort tid.
– For familiebedrifter i hele landet er det viktig med en kraftig reduksjon for det betyr at de kan bruke mer penger på utvikling, innovasjon og nyskaping. Det vil komme hele samfunnet til gode i form av flere og tryggere arbeidsplasser, sier Tore Ulstein, president i NHO.

Kilder:

E24: «NHO krever at regjeringen halverer formuesskatten»

Les mer om formuesskatt her.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater