Ingen myte om nullskatteytere

27/05/2019

Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, redegjorde i debattinnlegg av 31.november 2012 for hvorfor hun mener en fjerning av formuesskatten neppe vil føre til nullskatteytere.

Statssekretær Roger Schjerva svarer nå på Skogen Lund sitt innlegg. Les dette her.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater