Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Arveplanlegging

På et tidspunkt kommer man til den erkjennelse at det er på tide å slippe andre til i virksomheten, eller man ønsker å ha en kontrollert overføring av aksjer, andre verdipapirer, faste eiendommer eller øvrige verdier og gjenstander, til neste generasjon.

Vi bistår bl.a. med følgende:

  • Generasjonsskifte / eierskifte
  • Omstrukturering, derunder etablering av holdingstruktur, fisjon og fusjon
  • Lage forskjellige aksjeklasser
  • Arveplanlegging
  • Gaveoverføring / gavesalg

Arveplanlegging og generasjonsskifte / eierskifte innebærer alt fra å foreta grep for å lage en hensiktsmessig struktur, til å få et styrt generasjonsskifte av hensyn til familiens ve og vel. Det er dessverre slik at fordeling av verdier og fastleggelse av en fremtidig struktur, kan medføre heftige diskusjoner blant de berørte.

Erfaringsmessig er det de utroligste krav, interesser og stridigheter som dukker opp når verdier skal overføres og fordeles, dersom generasjonsskifte ikke er planlagt godt nok.

Få kvalifisert bistand fra advokat

Vi har betydelig erfaring med og både planlegge å håndtere arv, gaver og generasjonsskifte. Vi sitter i dag med verv som dødsbobestyrer, testamentfullbyrder, setteverge og som nærmeste rådgiver til flere dødsbo, og har derfor praktisk erfaring med planlegging og håndtering av slike forhold.

Det er imidlertid viktig at vi kommer så tidlig inn i prosessen som mulig for å kunne se på alternative løsninger og gi best mulig råd mht. arveplanlegging / generasjonsskifte. Så ta kontakt med oss for en gjennomgang av din situasjon.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.