Bokettersyn

Bokettersyn er en prioritert oppgave for skattekontoret, som avholdes jevnlig hos næringsdrivende og selskaper.  Skattepliktige skal etter krav fra skattekontoret gi opplysninger som kan ha betydning for vedkommendes bokføring eller skatteplikt og kontrollen av disse.  Skattekontoret kan enten foreta varslet eller uvarslet kontroll. Ved varslet kontroll får virksomheten et brev hvor det opplyses når skattekontoret kommer på stedlig kontroll. Alternativt kommer skattekontoret på uanmeldt kontroll.  

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Våre advokater