Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Mange nordmenn anmodet om frivillig retting/skatteamnesti i fjor

I fjor anmodet 295 nordmenn om skatteamnesti. Dette er en økning på nesten 30 % sammenlignet med 2013. Codex Advokat har også bistått et økende antall klienter med å anmode om frivillig retting i 2014, og har gjennom flere år oppnådd meget gode resultater for sine kunder.

Skattedirektør Holte ser to grunner til at stadig flere anmoder om skatteamnesti;

For det første ser mange at kontrollen i samarbeid med andre land er blitt mer effektiv. Skjulte formuer er ikke så trygge som før. De skjønner at informasjonsutvekslingen med sveitsiske banker er blitt bedre, sier han.  For det andre har vi en gunstig ordning for å melde seg frivillig. De som melder seg blir ikke straffet i form av ekstra skatt, og de kan gjøre dette uten at navnet blir kjent eller at de risikerer politianmeldelse, sier han.

Arbeidet som gjøres internasjonalt for å sikre at informasjon om utenlandske kontoer når frem til nasjonale skattemyndigheter gjør det stadig vanskeligere å holde formuer og inntekter skjult i utlandet. I tillegg har man «SwissLeaks» som gjorde at franske skattemyndigheter fikk tilgang til hemmelige kontolister fra storbanken HSBC. Les om «SwissLeaks» her.

Vår anbefaling er derfor igjen å anmode om frivillig retting / skatteamnesti allerede nå, og slippe tilleggsskatt og en eventuell anmeldelse for skatteunndragelse.

Vi minner om at frivillig retting / skatteamnesti også kan søkes om av næringsdrivende og selskap. Det kan også søkes om frivillig retting / skatteamnesti for formue og inntekter i Norge.

Codex Advokat har lang erfaring med slike saker. Vi har også god kontakt med de fleste aktuelle bankene.

Se hva media skriver om frivillig retting / skatteamnesti og hemmelige formuer i utlandet i DN, E24 og Aftenposten.

Les mere om frivillig retting/skatteamnesti her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.