Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Folk delt i synet på formuesskatten

e24.no:

Befolkningen er delt på midten i synet på formuesskatt, men skillelinjene blir tydeligere når man ser på den politiske tilhørigheten, viser en måling som Ipsos MMI har laget for Dagbladet.

Målingen viser at 45 prosent ønsker å beholde formuesskatten. 45 prosent ønsker å kvitte seg med den, mens 10 prosent ikke vet hva de mener om saken.

Skillelinjene blir tydeligere når man ser på de spurtes politiske tilhørighet. Blant Arbeiderpartiets velgere svarer 75 prosent at de er for formuesskatten. Enda flere som stemmer på Sosialistisk Venstreparti, 87 prosent, ønsker å beholde skatten.

I motsatt ende befinner Høyres og Fremskrittspartiets velgere seg. 72 prosent av begge partienes velgere er motstandere av formuesskatten.

I det politiske sentrum er holdningen likegyldig, men det store flertallet er for å beholde formuesskatten.

Undersøkelsen viser også at menn, unge, vestlendinger, folk med høy inntekt og middels utdanning er mest positive til å fjerne formuesskatten. Folk i Oslo, kvinner, eldre, de med høy utdanning og middels inntekt er mest negative til formuesskatten.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.