Folk delt i synet på formuesskatten

25/02/2013

e24.no:

Befolkningen er delt på midten i synet på formuesskatt, men skillelinjene blir tydeligere når man ser på den politiske tilhørigheten, viser en måling som Ipsos MMI har laget for Dagbladet.

Målingen viser at 45 prosent ønsker å beholde formuesskatten. 45 prosent ønsker å kvitte seg med den, mens 10 prosent ikke vet hva de mener om saken.

Skillelinjene blir tydeligere når man ser på de spurtes politiske tilhørighet. Blant Arbeiderpartiets velgere svarer 75 prosent at de er for formuesskatten. Enda flere som stemmer på Sosialistisk Venstreparti, 87 prosent, ønsker å beholde skatten.

I motsatt ende befinner Høyres og Fremskrittspartiets velgere seg. 72 prosent av begge partienes velgere er motstandere av formuesskatten.

I det politiske sentrum er holdningen likegyldig, men det store flertallet er for å beholde formuesskatten.

Undersøkelsen viser også at menn, unge, vestlendinger, folk med høy inntekt og middels utdanning er mest positive til å fjerne formuesskatten. Folk i Oslo, kvinner, eldre, de med høy utdanning og middels inntekt er mest negative til formuesskatten.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater