Nerdrum-dommen opphevet

31/03/2019

Odd Nerdrum ble i 2011 dømt til to års fengsel for grov skatteunndragelse av Oslo tingrett. Nerdrum anket saken til lagmannsretten, som skjerpet straffen til to år og ti måneder.

Nerdrum anket deretter saken til Høyesterett. Anken var begrunnet med at dommen ikke var tilstrekkelig begrunnet. Høyesterett var enig i dette, og uttalte at «domsgrunnene var mangelfulle for så vidt gjaldt hvilke verdier som var unndratt beskatning».

Les mer på e24.no.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater