Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Skatteetatens pressemelding vedrørende frivillig retting/ skatteamnesti 2012

Nedenfor har vi lagt ut skatteetatens pressemelding vedr frivillig retting / skatteamnesti for 2012. Vi gjør oppmerksom på at frivillig retting / skatteamnesti også kan innvilges for formue og inntekt i Norge som ikke er oppgitt til beskatning. Vi har betydelig erfaring og kompetanse på området (inkludert frivillig retting i enkelte andre land) og anbefaler å ta en uforpliktende samtale med oss dersom frivillig retting / skatteamnesti kan være aktuelt for deg eller ditt selskap. Les nærmere informasjon om frivillig retting / skatteamnesti her.

Pressemelding fra Skatteetaten publisert 30.01.2013

I løpet av 2012 tok 115 nye personer kontakt med Skatteetaten for å fortelle at de har formue og inntekter i utlandet som de ikke har oppgitt til beskatning.

Ordningen med frivillig retting, såkalt skatteamnesti innebærer at personer som har gjemt unna penger i utlandet som det ikke er betalt skatt av tidligere slipper å betale tilleggsskatt på opptil 60 prosent hvis de frivillig og på eget initiativ tar kontakt med Skatteetaten. Selv om man kan få såkalt skatteamnesti på denne måten, må man likevel betale inntekts- og formuesskatt på de beløpene som er unndratt, i tillegg til renter.

I 2012 ble det gitt vedtak om skatteamnesti til 124 personer. Dette omfattet også saker fra tidligere år. I mange av sakene har pengene vært skjult i flere år, og Skatteetaten kan etterligne for inntil ti år. For de 124 vedtakene som ble gjort i 2012 ble det skattepliktige beløpet for formue fastsatt til 7,2 milliarder kroner, for inntekt til 477 millioner kroner og for arv til 4,2 millioner kroner. Tallene er det skattepliktige beløpet samlet sett over inntil ti år i de avsluttede sakene.

– Med denne ordningen gir vi personer som har gjemt unna formue og inntekt i utlandet en mulighet til å gjøre opp for seg uten å betale tilleggsskatt. Skatteetaten får stadig større tilgang til opplysninger i andre land, og internasjonalt ser vi at denne utviklingen fortsetter, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Avtaler om informasjonsutveksling

Norge har inngått avtaler om informasjonsutveksling med 35 skatteparadis. Skatteetaten kan gjennom avtalene få opplysninger fra utenlandske myndigheter.

– For oss er informasjonsutvekslingen til stor nytte i vårt kontrollarbeid og i arbeidet med å avdekke skatteunndragelser. Vi har også stor nytte av de nordiske automatiske informasjonsutvekslingsavtalene, og ser fram til at dette blir utvidet til Europa og USA, sier Kristensen.

Siden 2007 har 900 personer bedt Skatteetaten om frivillig retting. Det innebærer at det kan beregnes skatt på et samlet beløp på mer enn 28 milliarder kroner i formue og 1,2 milliarder kroner i inntekt samt beregnes arveavgift av 37 millioner kroner.

Kilde: Skatteetaten.

Les mer på e24.no.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.