17,3 skjulte milliarder er kommet hjem

31/03/2022

Norge har de siste årene inngått avtaler med nesten alle verdens skatteparadiser, og gjemmestedene for skjulte formuer blir stadig færre.

Siden 2007 har 658 personer meldt om skjult formue og inntekt til Skatt Øst. Per i dag er 397 saker ferdig behandlet, og disse har til sammen får økt sin skattbare formue med 17,3 milliarder kroner og sin inntekt med 587 millioner.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater