DN: Graver i norske USA-konti

I oktober i år fikk Skattedirektoratet informasjon fra USA om nordmenns bankkontoer i USA. USA vil oversende slik informasjon hvert år fremover, samtidig som norske banker og finansinstitusjoner oversender informasjon om amerikanske statsborgeres kontoer til amerikanske skattemyndigheter.

30/09/2018

Fra 2017 vil en rekke land blant annet også i Europa oversende informasjon om nordmenns kontoer i disse landene til norske skattemyndigheter. Common Reporting Standard (CRS) er utarbeidet av OECD, og er en felles rapporteringsstandard som 74 land har sluttet seg til.

«Den store forskjellen fra tidligere, er at vi får automatisk utveksling av data. Det blir flere personer og selskaper som har inntekter og formue i utlandet. Da holder det ikke for Skatteetaten at vi får gode data fra norske banker om norske forhold. Vi trenger automatisk utveksling av finansielle informasjon også mellom land. Da kan vi utregne riktigere skatt, sier skattedirektør Holte.

Les hele artikkelen her.

Når avtalene om informasjonsutveksling (CRS) er i kraft vil muligheten for frivillig retting/skatteamnesti høyst sannsynlig være bortfalt. Vår klare anbefaling er at personer og virksomheter med skjult formue og inntekt i utlandet snarest mulig anmoder om frivillig retting.

Ved å anmode om frivillig retting / skatteamnesti nå, er det mulighet for å slippe tilleggsskatt og en eventuell anmeldelse for skatteunndragelse.

Codex Advokat har lang erfaring med slike saker. Vi har også god kontakt med de fleste aktuelle utenlandske bankene.

Vi minner om at frivillig retting / skatteamnesti også kan søkes om av næringsdrivende og selskap. Det kan også søkes om frivillig retting / skatteamnesti for formue og inntekter i Norge.

Senioradvokat Per B. Wright (mobil +47 924 41 764) eller partner John Aage Hvardal (mobil +47 928 06 427) kan kontaktes ved spørsmål om frivillig retting / skatteamnesti.

Les mer om frivillig retting/skatteamnesti her.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater