Stoltenberg vil skjerpe skattereglene

22/05/2013

e24 skriver at Jens Stoltenberg særlig tok opp spørsmålet om skattlegging av utenlandske selskaper og sosial dumping i arbeidslivet da han holdt sin 1.mai- tale på Youngstorget i Oslo.

Stoltenberg snakket om flere temaer da han holdt den tradisjonelle talen, men tok spesielt for seg arbeidet mot sosial dumping og hvordan hull i skattereglene skal tettes for at ikke multinasjonale bedrifter skal unndra skatt.

Statsministeren varslet tiltak allerede i revidert statsbudsjett neste uke. Skattehull som særlig store globale bedrifter benytter seg av, skal tettes.

– De plasserer gjeld i land med høy skatt og vide mulighet for å trekke fra gjeldsrenter, mens overskudd plasseres i land med lav eller ingen skatt, sa Stoltenberg.

Les mer på e24.no.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater