Informasjonsutvekslingsavtale med Panama

15/01/2018

Norge undertegnet 12.11.2012 en informasjonsutvekslingsavtale med Panama. Norge har da undertegnet informasjonsutvekslingsavtaler med 39 land som OECD definerer som skatteparadiser.

Panama er en gjenganger i saker om skatteunndragelse, og avtalen er derfor viktig i kampen mot skatteunndragelse.

Les regjeringens pressemelding.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater