Transaksjoner

To menn tar hverandre i hånden under et møte. Foto

Ved så å si alle transaksjoner vil det være fornuftig å få bistand fra en forretningsadvokat. Det være seg om man er på kjøper eller selger siden, eller det gjelder en intern omorganisering.


Våre forretningsadvokater har erfaring og kompetanse på rådgivning og gjennomføring av de transaksjoner som er aktuelle for deg eller virksomheten.

31/03/2024

Salg av virksomhet og aksjeselskap

Skal en person eller selskap selge en portefølje, innmat (driftsmidler, eiendom, varelager mv.) eller et selskap, er det fornuftig å få vurdert for eksempel skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av alternativene, veiledning gjennom salgsprosessen, utarbeidelse eller gjennomgang av kjøpekontrakten, samt sikring av oppgjøret.

Ved salg av eiendom eller eiendomsselskap vil det også kunne være behov for vurdering av fast eiendoms rettsforhold, merverdiavgift (spesielt justeringsreglene) og evt. dokumentavgift.

Kjøp av virksomhet og aksjeselskap

Ved kjøp av aksjeselskap bør kjøper foreta en gjennomgang (s.k. due dilligence) av alle sentrale områder, som for eksempel kontrakter, evt. forpliktelser, skatte- og avgiftsmessige forhold, arbeidsavtaler mv., slik at du vet om du skal kjøpe objektet, hva du kjøper og sikre at du betaler riktig pris.

Ved omsetning av for eksempel en rettighetsportefølje, bør denne gjennomgås også juridisk for å kartlegge den reelle verdien av porteføljen.

Reorganisering – fusjon og fisjon

Reorganisering og omstrukturering av aksjeselskap og konsern, er ofte nødvendig for å videreutvikle og rendyrke virksomheten eller få en fornuftig risikoavgrensning. Dette gjelder alt fra å skille eiendom og drift, legge rettigheter ut i et eget rettighetsselskap, skille ut separate forrettingsområder, klargjøre for helt eller delvis salg av virksomhet eller selskap, til å slå sammen selskap og virksomheter.

Dette vil typisk gjennomføres gjennom fusjon (sammenslåing), fisjon (skille ut) og / eller salg av innmat / overføring av virksomhet.

I slike tilfeller er det nødvendig å foreta en evaluering av den mest hensiktsmessige måten å gjennomføre endringene på, basert på den forretningsmessige bakgrunnen for beslutningen, samt skatte- og avgiftsmessige og øvrige juridiske forhold.

Fusjoner og fisjoner kan i de fleste tilfeller også gjennomføres uten skattemessige konsekvenser, dersom de gjennomføres riktig. Ved virksomhetsoverdragelse er det også arbeidsrettslige forhold som skal håndteres.

Starte aksjeselskap / AS

Våre forretningsadvokater bistår også ved oppstart -, omdanning – og evt. avvikling av aksjeselskap og annen virksomhet. Det gjelder stiftelse av aksjeselskap, oppstart av ansvarlig selskap (ANS), oppstart og omdanning av enkeltpersonsforetak (EPF), (tidligere enkeltmannsforetak – EMF) osv. Vi utarbeider stiftelsesdokument, vedtekter, aksjonæravtale, selskapsavtale, endringsmelding til Brønnøysundregisteret, registrering i merverdiavgiftsregisteret (tidligere merverdiavgiftsmantallet) osv.

Skatt og merverdiavgift

Våre skatteadvokater kan også hjelpe til med selvangivelse og øvrige ligningspapirer, vurdering av skatt og merverdiavgift, derunder håndtere klager på ligning, bokettersyn og nektet avgiftsregistrering. Bistand ytes både til konsern, aksjeselskap (AS), annen type virksomhet, samt eiere og privatpersoner.

Generasjonsskifte

For mange virksomheter, aksjonærer, eiere og personlig næringsdrivende, vil et generasjonsskifte en dag bli aktuelt. Om mulig bør dette planlegges for å få en så smidig og gunstig overføring som mulig. Arveplanlegging er viktig mht. å unngå konflikter i familien, sikre virksomheten videre og om mulig redusere arveavgift. Våre forretningsadvokater kan hjelpe deg med dette.

Få bistand fra advokat

Vi har kompetanse på alle rettsområdene som blir berørt i slike prosesser og transaksjoner, og vi har praktisk erfaring med gjennomføringen. Vi jobber tett med kundene og kjenner de forretningsmessige vurderingene som normalt ligger til grunn for transaksjonene. Vi benytter altinn.no for rapportering når mulig da dette sikrer en raskere saksbehandling.

Bli kjent med våre advokater i dag

Thomas sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av 9 dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre

Usikker på om du trenger bistand?

Kontakt oss likevel så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Her er en liste over transaksjoner vi har bistått med i de siste årene:

  • Kjøp av større norsk selskap for et stort utenlandsk konsern.
  • Omstrukturering av mindre virksomhet i holdingstruktur med påfølgende salg av drifts- og eiendomsselskap.
  • Salg av svensk industriselskap (produksjon og salg) eid av et norsk konsern, til et internasjonalt industrikonsern.
  • Omstrukturering av virksomhet / eiendom inn i konsernstruktur og salg til mellomstort norsk eiendomskonsern.
  • Bistand til amerikansk selskap med delvis oppkjøp av norsk børsnotert selskap.
  • Kjøp av servicevirksomhet med ca. 150 ansatte for en større norsk investor, samt lagt inn i selskapsstruktur.
  • Diverse salg av single purpose eiendomsselskap.
John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater