• Hovedside>
  • Nyheter>
  • E24: EU og Sveits med ny avtale for å stoppe skatteunndragelse

E24: EU og Sveits med ny avtale for å stoppe skatteunndragelse

27/05/2019

Onsdag 27.5.2015 undertegnet EU og Sveits en omfattende avtale. Av avtalen fremgår at EU og Sveits, fra og med 2018, skal utveksle informasjon om bankkontoene til deres respektive borgere. EUs finanskommissær Pierre Moscovici uttaler at utvekslingen av informasjon vil bidra til et mer rettferdig skattesystem i Europa.

Les artikkelen «EU og Sveits med ny avtale for å stoppe skattesnytere» i sin helhet.

Avtalen mellom EU og Sveits berører ikke norske skattytere direkte, men viser at det stadig blir vanskeligere å holde formuer og inntekter skjult i utlandet. Vår anbefaling er derfor igjen å anmode om frivillig retting / skatteamnesti allerede nå, og slippe tilleggsskatt og en eventuell anmeldelse for skatteunndragelse.

Codex Advokat har lang erfaring med slike saker. Vi har også god kontakt med de fleste aktuelle utenlandske bankene.

Vi minner om at frivillig retting / skatteamnesti også kan søkes om av næringsdrivende og selskap. Det kan også søkes om frivillig retting / skatteamnesti for formue og inntekter i Norge.

Les mer om frivillig retting/skatteamnesti her.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater