Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Luxembourg og Østerrike er villige til å underskrive rentedirektivet - vanskeligere å holde midler skjult i utlandet

Innføringen av rentedirektivet innebærer at eksempelvis skattevesenet i Sverige, som EU-land, kan sikre seg opplysninger om bankkontoer/renteinntekter svenske statsborgere har i Luxembourg og andre EU-land. Dette innebærer at det nå blir vanskeligere å holde midler i utlandet skjult for nasjonale skattemyndigheter.

Pr. i dag kan ikke norske skattemyndigheter nyte godt av rentedirektivet, men tidligere utenriksminister Espen Barth Eide uttalte i Europautvalget den 2. mai i år:

«Jeg regner med at vi fra norsk side vil videreføre forhandlinger med EU om automatisk informasjonsutveksling når endringer i EUs sparedirektiv er vedtatt.»

Codex Advokat har fått henvendelser fra personer med kontoer i utenlandske banker som av disse bankene er blitt bedt om både å beskatte innestående midler og bekrefte at dette er gjort.

Vi har også fått henvendelser fra personer som har fått varsel om endring av ligningen på grunnlag av de informasjonsutvekslingsavtalene som eksistere mellom Norge og europeiske land.

Vårt råd til personer og virksomheter med ubeskattede midler (både i Norge og i utlandet), er å anmode om frivillig retting/skatteamnesti nå for å unngå å bli oppdaget av skattemyndigheten og få tilleggsskatt og i verste fall bli politianmeldt.

Les mer om skatteamnesti / frivillig retting.

Kilder:
e24: «EUs siste motstandere mot å utveksle skatteopplysninger har gitt etter«.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.