• Hovedside>
  • Nyheter>
  • Fra informasjonsutveksling etter anmodning - til automatisk informasjonsutveksling av skatteopplysninger

Fra informasjonsutveksling etter anmodning - til automatisk informasjonsutveksling av skatteopplysninger

27/05/2019

Det nordisk samarbeidsprosjektet for fremforhandling av informasjonsutvekslingsavtaler med «skatteparadiser» er nå avsluttet. Gjennom samarbeidsprosjektet har Norge fremforhandlet avtaler om utveksling av opplysninger i skattesaker med 45 jurisdiksjoner. Informasjonstilgangen har påvirket skattyternes adferd.

Av Finansdepartements nyhet, jf. lenke under, fremgår:

«Siden starten av prosjektet har den norske stat mottatt henvendelser fra skattyter om frivillig retting av formue i utlandet for til sammen om lag 39 milliarder kroner og av inntekter for 1,7 milliarder kroner fra starten av prosjektet og til første halvår av 2014. Dette har gitt staten økte inntekter for til sammen i overkant av 800 millioner kroner, i følge tall fra Skattedirektoratet.»

Etter å ha fokusert på informasjonsutveksling etter anmodning i flere år, er det nå automatisk informasjonsutveksling som står høyt på den internasjonale agendaen.

Finansminister Siv Jensen uttaler:

«Skattytere som unndrar midler fra beskatning i Norge ved å gjemme unna verdier i utlandet kan ikke lenger føle seg trygge.»

Vårt råd er å anmode om frivillig retting (skatteamnesti) nå, før skattemyndighetene får kjennskap til den skjulte formuen eller ikke rapporterte inntekten. Vår erfaring viser at det fortsatt er mange som har skjult formue og inntekter i utlandet. Frivillig retting / skatteamnesti kan søkes om av både privatpersoner og selskaper.

Codex Advokat har bistått flere titalls klienter med å anmode om frivillig retting / skatteamnesti, og har meget god erfaring med dette. Advokat Per B. Wright, mobil 92 44 17 64, eller advokat John Aage Hvardal, mobil 92 80 64 27, kan kontaktes.

Les «Skatteparadisprosjekt gav 800 millioner kroner» nyheten fra Finansdepartementet.
Hør advokat Per B. Wright snakke om skatteamnesti i P2 Nyhetsmorgen.
Les mere om skatteamnesti og frivillig retting.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater