Myten om nullskatteytere

31/03/2022

Det blir ofte hevdet at fjerning av formuesskatten vil føre til at rike blir nullskatteytere. Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, redegjør i et debattinnlegg i Aftenposten 13.november 2012 for hvorfor hun mener at nullskatteytere neppe vil bli en konsekvens dersom formuesskatten fjernes.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater