Slik vil Høyre kvele formuesskatten

27/05/2019

e24.no skriver «Slik vil Høyre kvele formuesskatten» om Høyres forslag til endringer i formuesskatten:

Høyre går nå til valg på å trappe ned formuesskatten ved å heve bunnfradraget fra 870.000 kroner i dag til mellom 20 og 25 millioner kroner.

Satsen skal også ned fra 1,1 til 0,5 prosent.

Ifølge Jan Tore Sanner, Høyres finanspolitiske talsmann, betyr forslaget et skattekutt på 12 milliarder kroner.

Dermed sitter staten igjen med rundt 3-4 milliarder av de rundt 16 som skatten generer i dag.

Flere av detaljene er likevel usikre, og partiet ønsker nå et ekspertutvalg som skal se på hvordan skatten kan fjernes helt på sikt, uten at noen sitter igjen med nullskatteytere (personer som slipper personskatt).

Jan Tore Sanner mener formueskatten blant annet må til livs for å styrke norsk eierskap, ettersom utenlandske eiere slipper skatten.

– Småsparere skal slippe

På en pressekonferanse i Høyres hus tirsdag viser partileder Erna Solberg til at det ble lovet at formuesskatten skulle bort da utbytteskatten ble innført på midten av 2000-tallet.

Nå følger hun opp.

I tillegg til høyere bunnfradrag og lavere sats ønsker Høyre at eiendomsinvestorer skal skattes hardere. Ved å verdsette næringseiendom hardere vil partiet rette opp mye av skjevheten i dagens formuesskatt.

Høyres Jan Tore Sanner sier til E24 at dette ikke vil gjelde privatboliger som folk investerer i til for eksempel utleie. Det vil altså kun gjelde ren næringseiendom.

– Det vil bare drive opp leieprisene vanlige folk må betale, sier Sanner.

Verdsettelsen av eiendom i dagens skattesystem gjør at de som investerer i eiendom slipper langt billigere unna enn de som investerer i bedrifter eller aksjer gjennom formuesskatten.

I Høyres forslag skal verdsettelsen av næringseiendom gradvis justeres opp mot nivået på andre investeringer.

– 99 prosent slipper

Høyre påstår i sitt forslag at 99 prosent av de som i dag betaler formuesskatt skal slippe skatten med deres løsning.

– Høyre ønsker et rettferdig skattesystem som belønner arbeid og investeringer i norske arbeidsplasser der alle med skatteevne betaler skatt, sier Erna Solberg.

Løsningen Høyre nå presenterer er svært lik Fremskrittspartiets løsning. Frp har i sitt alternative statsbudsjett for 2013 også gått inn for å heve bunnfradraget.

Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner stod sammen med partilederen på podiet i Høyres hus tirsdag.

Han sier at partiet ønsker å sette ned et ekspertutvalg som skal se på hvordan man kan fjerne formuesskatten helt på sikt, og samtidig unngå at de aller rikeste slipper unna mesteparten personskatten (nullskatteytere).

– Bred støtte

Jan Tore Sanner mener en reduksjon i formuesskatten har bred støtte fra Bondelaget til NHO. Han peker også på at både LO-leder Roar Flåthen og næringsminister Trond Giske har sagt at formuesskatten har problematiske sider.

– Samtidig er vi opptatt av at de aller rikeste fortsatt skal betale personskatt, sier Sanner.

Sanner innrømmer at de så på forslaget om å øke beskatningen på bolig, som blant annet Trond Giske har snakket om. Den ideen begeistret derimot ikke det eiendomsskatteskeptikerne i Høyre

– Det er en endring vi mener rammer usosialt, sier han.

Partiet avviser KrF og Senterpartiets løsning om å fjerne formuesskatten på såkalt arbeidende kapital.

– En byråkratisk omvei hvis man på sikt vil fjerne hele formuesskatten, sier Erna Solberg.

Dermed er Høyre på linje med Finansdepartementet som også mener det vil bli svært vanskelig å skille hva som er og ikke er arbeidende kapital.

Statssekretær Roger Schjerva i Finansdepartementet har tidligere uttalt til E24 at en krone på en bankkonto også i prinsippet er arbeidende, ettersom banken bruker denne til utlån og investeringer.

Les nærmere om formuesskatt.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater