Vant over staten i skatteliste-sak

14/01/2018

Dagfinn Berg (61) fra Lindås solgte dyreklinikken sin i 2009. Da han i oktober 2010 sjekket omtale av 2009-skatten, oppdaget han til sin store overraskelse at han sto oppført med en inntekt som var 1,45 millioner for høy.

Berg gikk til sak mot staten da han mener at offentliggjøring av elektroniske, søkbare skattelister på Internett er en krenkelse av privatlivet. Han mener også at denne typen offentliggjøring mangler hjemmel i lov.

Saken havnet i Nordhordland tingrett, som ga ham medhold i at dagens ordning med offentliggjøring av skattelister er ulovlig.

Les mer på e24.no.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater