Sveits åpner bankboksene

Sveits’ bankhemmelighold har vært strengt, men en ny lov som trådte ikraft 1. januar 2015 pålegger sveitsiske banker å offentliggjøre navnene bak en rekke «sovende» kontoer innen utgangen av desember.

01/10/2018

Alle kontoer som har hatt status som «sovende» i mere enn 50 år, skal i løpet av desember publiseres med eierenes fulle navn, fødselsdato og nasjonalitet. Formålet er ifølge Den sveitsiske bankforeningen at pengene skal kunne returneres til eierene eller eiernes arvinger. En konto regnes som «sovende» når det ikke har vært kontakt mellom bank og eier på 10 år. Deretter må det gå 50 år før kontoinformasjonen kan offentliggjøres. Kontoene som nå offentliggjøres kan altså tidligst ha blitt åpnet i 1955 (10+50 år). Sveitsiske banker er pålagt å offentliggjøre kontoer i årene fremover.

Skattedirektør Holte uttalter til DN:

«Vi merker at at det er blitt større muligheter for å få informasjon fra Sveits om nordmenns finansielle forhold de siste årene. Vi har for eksempel fått raskere og bedre svar på henvendelser gjennom innformasjonsutvekslingsavtalen, og vi er kjent med at nordmenn med med konto i Sveits har fått brev fra banken hvor de må bekrefte at skatteetaten er informert om kundeforholdet.

Codex Advokat har lang erfaring med å yte bistand i saker som gjelder anmodning om frivillig retting og skatteamnesti. Vi har også god kontakt med de fleste aktuelle utenlandske bankene.

Vi minner om at frivillig retting / skatteamnesti også kan søkes om av næringsdrivende og selskap. Det kan også søkes om frivillig retting / skatteamnesti for formue og inntekter i Norge.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater