Norge undertegnet informasjonsutvekslingsavtale med USA

27/05/2018

Fra regjeringen.no:

I dag undertegnet finansminister Sigbjørn Johnsen og den amerikanske ambassadøren Barry B. White en avtale om automatisk utveksling av skatteopplysninger mellom Norge og USA. – Avtalen bidrar til å bekjempe og forebygge skatteunndragelser, og er et skritt på veien mot automatisk utveksling av skatteinformasjon globalt. Avtalen vil også kunne virke positivt for norske skattyteres etterlevelse av norske skatteregler, og lette skattemyndigheters kontrollarbeid, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Les om «Norge undertegnet informasjonsutvekslingsavtale med USA» på regjeringen.no.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater