Skatte-presser Sveits

27/05/2019

Norge inngikk i 2010 en avtale med Sveits som gir Norge rett til innsyn i alle transaksjoner og eiendeler fra norske statsborgere. Avtalen fikk virkning fra og med 2011. I april i år vil en sveitsisk lov tre i kraft som er antatt å gjøre det desto lettere for norske myndigheter å få innsyn i opplysninger, og det er nå antatt at Skattedirektoratet vil sende en rekke anmodninger til Sveits med krav om innsyn i banktransaksjoner fra norske innbyggere. Underdirektør i Skattedirektoratet, Henry Larsen, uttaler at mens man tidligere har sendt anmodninger som hovedsakelig går på selvangivelser og bankopplysninger vil man nå også be om innsyn i finansielle overførsler.

Norge har inngått avtale om utveksling av informasjon med 35 land i tillegg til Sveits, noe som har bidratt til at flere har meldt fra til Skattemyndighetene om skjulte formuer i utlandet. Bare i 2011 fikk 140 nye personer skatteamnesti.

Les mer om «Skatte-presser Sveits» på e24.no.

Vi gjør oppmerksom på at frivillig retting / skatteamnesti også kan benyttes mht. formue i Norge, samt inntekter opptjent i Norge eller utlandet.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater