Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Skatte-presser Sveits

Norge inngikk i 2010 en avtale med Sveits som gir Norge rett til innsyn i alle transaksjoner og eiendeler fra norske statsborgere. Avtalen fikk virkning fra og med 2011. I april i år vil en sveitsisk lov tre i kraft som er antatt å gjøre det desto lettere for norske myndigheter å få innsyn i opplysninger, og det er nå antatt at Skattedirektoratet vil sende en rekke anmodninger til Sveits med krav om innsyn i banktransaksjoner fra norske innbyggere. Underdirektør i Skattedirektoratet, Henry Larsen, uttaler at mens man tidligere har sendt anmodninger som hovedsakelig går på selvangivelser og bankopplysninger vil man nå også be om innsyn i finansielle overførsler.

Norge har inngått avtale om utveksling av informasjon med 35 land i tillegg til Sveits, noe som har bidratt til at flere har meldt fra til Skattemyndighetene om skjulte formuer i utlandet. Bare i 2011 fikk 140 nye personer skatteamnesti.

Les mer om «Skatte-presser Sveits» på e24.no.

Vi gjør oppmerksom på at frivillig retting / skatteamnesti også kan benyttes mht. formue i Norge, samt inntekter opptjent i Norge eller utlandet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning. Våre advokater

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.