Forslag om endringer i aksjeloven

Aksjelovutvalget foreslår flere endringer i aksjelovene. Dette for å forenkle regelverket og sikre økt verdiskaping.


– Aksjelovutvalget anslår at enkelte av forslagene kan gi samlede årlige besparelser for næringslivet på over en milliard kroner. Utredningen er derfor også viktig i regjeringens forenklingsarbeid, sier næringsminister Monica Mæland (H).

26/10/2016

Les hele saken på regjeringen.no.

Utredningen om endringer i aksjelovene blir nå sendt på høring. Planen er å fremme lovforslag for Stortinget i 2017.

Aksjelovutvalget foreslår bl.a. dette i utredningen:

  • Kravet til minste aksjekapital reduseres fra 30 000 kroner til 1 krone.
  • Økt bruk av elektroniske løsninger.
  • Krav om en rekke særattestasjoner oppheves.
  • Oppbevaringstid for selskapsdokumentasjon reduseres til fem år.
  • Styrets handleplikt ved tap av egenkapital forenkles og presiseres.
  • Vesentlige endringer i aksjelovene § 3-8 om avtaler mellom selskapet og aksjonærer eller medlemmer av selskapets styre mv.
  • Kravet om revisjon av morselskap oppheves når morselskapet oppfyller vilkårene for revisjonsfritak og at terskelverdiene vurderes for det samlede konsernet.
  • Aksjeselskaper trenger ikke lenger å beslutte fravalg av revisjon. Gjeldende terskelverdier for revisjonsplikt foreslås videreført.
  • Forenklede regler for aksjeselskaper hvor alle aksjonærene er styremedlemmer. I en rekke sakstyper skal generalforsamlingen kunne treffe beslutning uten styrets forutgående forslag.
  • Utvalget foreslår ingen reversering av forenklingene i aksjeloven som trådte i kraft 1. juli 2013, men foreslår enkelte justeringer.

Utredningen om endringer i aksjelovene finner du her.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater