Aksjeloven

Aksjeloven gjelder for aksjeselskaper. Allmennaksjeselskaper faller utenfor lovens område. Det som særtegner aksjeselskaper er først og fremst reglene om ansvarsbegrensning. Disse reglene medfører at eierne ikke hefter for selskapets forpliktelser. Aksjeselskaper kan – i motsetning til allmennaksjeselskaper – ikke børsnoteres. Dette medfører at aksjeloven i hovedsak er relevant for mindre foretak.

Av viktige regler i aksjeloven fremheves reglene om stiftelse, kapitalforhold, overgang av aksjer, forvaltning, revisor, fisjon og fusjon, omdanning, oppløsing og avvikling.

Aksjeloven har 21 kapitler, og nedenfor blir det gitt en oversikt over de viktigste reglene i disse kapitlene. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Våre advokater