Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Fullt rentefradrag for bolig i EØS-land

Finansdepartementet ønsker nå å endre skatteloven slik at man oppnår samme rentefradrag ved investering i bolig eller fritidsbolig i  øvrige EØS-land som man gjør ved  tilsvarende investering i Norge.

For EØS-land som har en skatteavtale med Norge basert på fordelingsmetoden, vil rentefradraget bli begrenset. Slike avtaler unntar inntekt fra den utenlandske eiendom fra beskatning, og Finansdepartementet ønsker ved å fjerne denne begrensningen å I dag rentefradraget for bolig eller fritidsbolig i EØS-land som har en skatteavtale med Norge basert på fordelingsmetoden å oppnå skattemessig likebehandling av rentefradrag for personer som har investert i bolig i Norge og andre EØS-land.

Et grunnleggende vilkår for fradragsrett er at skattyter ikke får fradrag for de samme gjeldsrentene i landet der eiendommen ligger.

Dette vil gjelde Belgia, Bulgaria, Italia, Malta, Portugal og Tyskland.

Les mer på regjeringen.no.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.