Fullt rentefradrag for bolig i EØS-land

03/12/2012

Finansdepartementet ønsker nå å endre skatteloven slik at man oppnår samme rentefradrag ved investering i bolig eller fritidsbolig i øvrige EØS-land som man gjør ved tilsvarende investering i Norge.

For EØS-land som har en skatteavtale med Norge basert på fordelingsmetoden, vil rentefradraget bli begrenset. Slike avtaler unntar inntekt fra den utenlandske eiendom fra beskatning, og Finansdepartementet ønsker ved å fjerne denne begrensningen å I dag rentefradraget for bolig eller fritidsbolig i EØS-land som har en skatteavtale med Norge basert på fordelingsmetoden å oppnå skattemessig likebehandling av rentefradrag for personer som har investert i bolig i Norge og andre EØS-land.

Et grunnleggende vilkår for fradragsrett er at skattyter ikke får fradrag for de samme gjeldsrentene i landet der eiendommen ligger.

Dette vil gjelde Belgia, Bulgaria, Italia, Malta, Portugal og Tyskland.

Les mer på regjeringen.no.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater