Frivillig retting, 53 nye land vil gi opplysninger om inntekt og formue til Skatteetaten

Fra 30. september vil Skatteetaten motta opplysninger om bankinnskudd og andre finansielle forhold fra ytterligere 53 land. Det betyr at Skatteetaten snart får slike opplysninger fra 102 land. Skatteetaten oppfordrer i den anledning personer med slike verdier i utlandet til å melde seg for å ha håp om å unngå tilleggsskatt og eventuell anmeldelse. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Våre advokater