Tvisteløsning - Slik bistår advokaten deg

En mann står med armene i kors og smiler. Foto

Tvisteløsning krever gode og hensiktsmessige strategier, og det kan være vanskelig å vite hvordan du skal håndtere en tvist. Hva gjør du ved aksjonærtvister? Hvordan går du frem ved tvister og forhandlinger med offentlige myndigheter? Og når er ledelsen erstatningspliktig?

27/08/2023

Hvordan skal du forholde deg til mislighold?

Utgangspunktet er at alminnelige misligholdsbeføyelser kan få anvendelse ved vesentlig mislighold eller mislighold av aksjonæravtaler.

Det vil ofte være hensiktsmessig å regulere hva som skal skje ved vesentlig mislighold fra en aksjonær.

Omstendighetene kan nemlig ligge slik at heving ikke er dekkende for avtaleforholdet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Sammen med deg utarbeider vi en aksjonæravtale som er skreddersydd til ditt formål.

Hva gjør du ved tvist mellom eiere i aksjeselskap?

Når aksjonærkonflikt er et faktum, er det viktig at selskapets ledelse, helst i samarbeid med advokat, gjør en helhetsvurdering av hvordan selskapet vil påvirkes kommersielt, finansielt og arbeidsmiljømessig av den pågående konflikten.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Sammen med deg foretar vi en helhetsvurdering av hvordan selskapet vil påvirkes i din situasjon.

Optimalt vil man forsøke å avverge en aksjonærkonflikt ved å grundig vurdere hvem som tillates eierskap i selskapet.

Når skal virksomheten slås konkurs?

Som regel vil vurderingen om en virksomhet skal slås konkurs være tilordnet virksomhetens styre.

Dersom en virksomhet slås konkurs for tidlig eller for sent kan det medbringe store økonomiske konsekvenser.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å ta de rette grepene for å redde bedriften og avverge tvister om erstatningsansvar.

Hva gjør Codex Advokat for deg?

Våre forretningsadvokater har solid og omfattende kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og har betydelig erfaring med kommersiell tvisteløsning og prosedyre for domstolene.

Dette er noe av det vi bistår deg med:

  • Du får bistand ved konflikter og rettsaker.
  • Du får bistand med å gjennomgå bevis og rettskildemateriale.
  • Ved komplekse saker anvender vi team av advokater med ulik spesialkompetanse.

Bli kjent med våre advokater

Thomas sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater