Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Kommersiell tvisteløsning og saksføring for domstolene

Å finne gode strategier og hensiktsmessige løsninger ved kommersielle tvister og konflikter, krever praktisk erfaring med rettslige, forretningsmessige og økonomiske sidene sakene reiser.

Dersom du eller din bedrift blir part i en konflikt eller rettssak er det viktig å få løst konflikten på en måte som ivaretar dine interesser kommersielt og rettslig på en god måte. Å finne gode strategier og hensiktsmessige løsninger, krever praktisk erfaring med ulike sidene sakene reiser.

Hvis konflikten ikke lar seg løse i minnelighet, men blir gjenstand for domstolskontroll er det ekstra viktig at bevis og rettkildemateriale gjennomgås i detalj, analyseres og anvendes effektivt. Dette slik at de faktiske og juridiske argumentene som taler for din sak kommer tydelig frem, hvorpå anførsler og påstander fremstår som troverdige og korrekte. Å lykkes med dette vil ofte være avgjørende for hvorvidt det oppnås et godt resultat ved domsavsigelse.

Våre forretningsadvokater i Codex har solid og omfattende kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og vi har betydelig erfaring med kommersiell tvisteløsning og prosedyre for domstolene. Vår kompetanse og erfaring gir godt grunnlag for å finne hensiktsmessige løsninger, og vi ivaretar dine interesser i forhandlinger, og ved prosedyre for domstolene innen:

Ved komplekse saker anvender vi team av advokater med ulik spesialkompetanse. Formålet er at ressursbruken skal bli effektiv, og at vi skal kunne gå mest mulig direkte på målet. Mindre saker håndteres gjerne av en advokat alene.

Ettersom våre advokater har sammensatt kompetanse, har vi solid grunnlag for å ivareta dine interesser, samt finne gode og hensiktsmessige løsninger i din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.