E24: Slik vil Ap endre skattene

Torsdag 15.10 presenterte leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, partiets forslag til skattereform. Arbeiderpartiet kommer ikke med noen konkrete tall i dagens forslag, men legger frem prinsippene de mener må på plass for en rettferdig og god skatt i fremtiden. Partiet peker på at det de legger frem i dag er et utgangspunkt for forhandlinger.

27/05/2018

Forslaget fra Ap kom kort tid etter at finansminister Siv Jensen og regjeringen la frem sitt forslag. Mens regjeringen foreslår å kutte selskapsskatten fra 27 til 22 prsoent, foreslår Ap å legge seg på 23 prosent. Det samme gjør Ap med den alminnelige skattesatsen.

– Reformen må ikke gå helt i null, sier Gahr Støre, men poengterer likevel at staten ikke kan gå glipp av store inntekter i fremtiden.

Arbeiderpartiet foreslår også å innføre en trinnskatt for å hente inn pengene som går tapt for staten når den alminnelige skattesatsen skal ned til 23 prosent fra dagens nivå på 27. Dette er også den modellen som regjeringen foreslår, og Arbeiderpartiet sier at de ikke har låst seg til noen trinn og satser ennå.

Arbeiderpartiets modell betyr at selskaper vil få lavere skatt, mens enkelte fradrag og eierskatten økes. Dermed blir det ikke slik at lønnsmottagere med god lønn må betale for at bedriftene får lavere skatt:

På lønnssiden skal en alminnelig skattesats finansieres hovedsaklig av en trinnskatt.

Arbeiderpartiet er enig med det såkalte Scheel-utvalget med at utbytteskatten må opp hvis selskapsskatten kuttes, slik at det totale skattenivået på lønn og kapitalinntekter omtrent blir det samme.

Samtidig vil Arbeiderpartiet gjeninnføre aksjerabatten i formueskatten, slik at disse verdsettes til 80 prosent. På den måten ønsker Arbeiderpartiet å størst mulig grad likebehandle investeringer i eiendom og aksjer.

Les artikkelen i sin helhet på e24.no.

Relevante artikler:

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater