Fremførbart underskudd

15/01/2018

Vedr. fremførbart underskudd; kjøp av selskap eller fusjon med selskap med fremførbart underskudd kan gi betydelige skattebesparelser. Den forretningsmessige virkningen / egenverdien må imidlertid vurderes. Myndighetene kan nekte fradrag basert på ulovfestet gjennomskjæring eller at utnyttelse av skatteposisjonen er det overveiende motivet for transaksjonen.

Se artikkelen «Fremførbart underskudd kan være en skattkiste» der professor i skatterett Fredrik Zimmer uttaler seg om fremførbart underskudd.

Kontakt oss i dag dersom du trenger bistand med vurdering av fremførbart underskudd, skatt, fusjon eller oppkjøp.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater