E24: Arbeiderpartiet får skatterefs

På torsdag presenterte Arbeiderpariets partileder Jonas Gahr-Støre og finanspolitisk talskvinne Marianne Marthinsen deres forslag til skattereform.


Nå angripes partiets skatteforslag fra flere hold.

14/01/2018

– Arbeiderpartiet sier rett ut at de ønsker et høyere skattenivå enn den sittende regjering, sier Høyres skattepolitisk talsmann, Svein Flåtten.

Både Høyre og venstresidens egen tankesmie Agenda kritiserer APs skatteforslag.

Arbeiderpartiet sier at de vil ha en «provenynøytral» skattereform, altså en reform uten at staten får inn mindre penger. På pressekonferansen ble Gahr Støre spurt om hva han mener er utgangspunktet for provenynøytraliteten:

– Scheel-utvalget ble nedsatt i 2013, og anslagene er alltid veldig usikre. Det vil skje ting i forbindelse med en reform, og mange vil tilpasse seg. Derfor er det vanskelig å beregne. Prinsippene er viktigere enn satsene i det vi foreslår nå, sa Støre.

Han henviste til Arbeiderpartiets alternative budsjett for å få en indikator. Det vil i så fall innebære en skatteskjerpelse i milliardklassen fra dagens nivå.

Svein Flåtten reagerer på dette og trekker frem formueskatten, som Arbeiderpartiet ikke vil si om skal opp igjen eller ikke.

– Det er et viktig avvik at Ap ikke linker selskapsskatten og eierskatten. Tvert imot varsler de økt beskatning av eierinntektene og så sier de at eventuelle skatteletter skal finansieres med økt formuesskatt. De ser ikke på det som skaper arbeidsplasser. De skal beskatte eierne hardere, sier Flåtten.

For Arbeiderpartiet er det fortsatt uaktuelt å fjerne formueskatten, selv om partiet erkjenner at den har negative konsekvenser.

Leder av tankesmien Agenda, Marte Gerhardsen, reagerer på at det tilsynelatende ser ut som Arbeiderpartiet har begravd både arveavgiften og en eiendomsskatt i sitt forslag til skattereform.

– Det er flere ting som er positivt i dette forslaget, men det er veldig uheldig at man ikke har tatt med forslagene fra Scheel-utvalget når det kommer til eiendomsskatt, sier Gerhardsen.

Les artikkelen i sin helhet på E24.no.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater